วันที่ 20 ม.ค ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. พล.ต.ท.จารุวัฒน์. ไวศยะ ผู้ช่วย ผบ.ตร. พล.ต.ต.วสันต์. เตชะอัครเกษม ผบก.ตท. พ.ต.อ.ธีรเดช. ธรรมสุธีร์. รอง ผบก.ปส.3 ได้หารือกับ นายคริส เอ.แคนเทรลล์ ผู้ช่วยฑูตฝ่ายกฏหมาย สำนักงานตำรวจสืบสวนกลางสหรัฐ (FBI) สถานฑูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย และคณะ เป็นตัวแทนนายคริสโตเฟอร์ เรย์ ผู้อำนวยการสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐอเมริกา (FBI) เข้าแสดงความยินดีในโอกาส ที่ พล.ต.อ.สุวัฒน์ฯได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผบ.ตร. พร้อมกล่าวขอบคุณสำหรับการให้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานมาโดยตลอด จนทําให้สามารถปราบปรามอาชญากรรมและผู้ก่อการร้ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผบ.ตร. กล่าวว่าขอขอบคุณทางตัวแทน ผอ. FBI เป็นอย่างมากและพร้อมให้ความร่วมมือ และพัฒนาในการปราบปรามอาชญากรรมต่างๆระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับสำนักงานสืบสวนกลางสหรัฐอเมริกา(FBI) อาทิ โครงการสร้างศูนย์ฝึกอบรมกลางของ ตร. จว.นคราชสีมา ที่ได้จำลองศูนย์ฝึกมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาไว้ , การจัดการฝึกอบรม ALET ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุน FBI สำหรับหน่วยปฏิบัติการพิเศษจาก 4 หน่วยได้แก่ อรินทราช นเรศวร หนุมาน และ บก.ปฏิบัติการพิเศษ บช.ก. เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแก้ไขสถานการณ์วิกฤต , การหารือร่วมกับ FBI สำหรับศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว และป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศพดส.ตร.: TICAC) เพื่อการดำเนินงานต่างๆ รวมถึงอาจจะทบทวนปรับปรุง MOU ที่เกี่ยวข้องให้ดียิ่งขึ้น

คริส เอ. แคนเทรลล์ กล่าวว่า ในโอกาสได้รับตำแหน่ง ผบ.ตร.ของ พล.ต.อ. สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ซึ่งเป็นศิษย์เก่าหลักสูตร FBI National Academy : Quantico, Virginia USA จึงมีหนังสือจาก ผู้อำนวยการ FBI แสดงความยินดีเพราะเป็นความภาคภูมิใจของหลักสูตรดังกล่าว และได้แจ้งถึงการทำงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียนอาชญกรรมทางไซเบอร์ บช.สอท. ที่ FBI ให้การสนับสนุน โดยมีการมุ่งเน้นไปที่อาชญกรรมจำพวก Cryptocurrency , ความร่วมมือในการฝึกอบรม Active Shooting แก่ จนท.ตร.
ตลอดจนจะมีการเพิ่มมาตรฐานด้านต่างๆ พัฒนาองค์ความรู้ และสร้างความร่วมมือในการทำงานระหว่างผู้รักษากฎหมายประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาในยุค พล.ต.อ.สุวัฒน์ฯ