เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.)มีรายงานว่า พล.ต.ต. จรัล จิตเจือจุน รอง ผบช.บช.ภ.2รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัจันทบุรี (รรท.ผบก.ภ.จว.จันทบุรี) ได้มี คำสั่ง ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีที่ 14/2564 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการไว้ก่อน คำสั่งดังกล่าวระบุว่า ด้วย ข้าราชการตำรวจ ดังต่อไปนี้

ร้อยตำรวจเอก อำพัน บุญค้ำ ตำแหน่ง รองสารวัตรสายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี รับเงินเดือน (ระดับ ส.1 ) ขั้น 3.5 ยย จำนวน 43,300 บาท และ สิบตำวจโท ณัชนน แนวตัน ตำแหน่ง ผู้บังหมู่งานสืบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี รับเงินเดือน (ระดับ ป.1 ) ชั้น 25.5 จำนวน 13,820 บาท โดยเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 23.00 น ว่าที่ ร้อยตรี ชยุต พรมเทศ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝายมีกรณีถูกกล่วหาวกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง จนถูกตั้งกรรมการสอบสวนในเรื่องความมั่นคง กับพวก ร่วมกันจับกุม ร้อยตำรวจเอก อำพัน บุญค้ำ สิบตำรวจโท ณัฐชนน แนวตัน กับพวกในความผิดฐานลักลอบเล่นการพนันไพ่สิบสามใบพนันเอาทรัพย์สินโดยไม่ได้รับอนุญาต ฝ่าฝืนคำสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่ 4222/2553 ลงวันที่ 28 ธีนวาคม 2563 เรื่อง ปิดสถานที่ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เป็นการชั่วคราวฝ้าฝืนข้อกำหนดออกตามความใน มาตรา 9 แห่ง พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548(ฉบับที่ 7 ) ข้อ 3 การปราบปรามและการลงโทษผู้กระทำผิดอันเป็นเหตุให้เกิดการระบาดของโรค หตุเกิดทีร้านขายอาหารตามสั่ง เลขที่ 10/56 ตรอกเมตตา ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี และมีเหตุให้พักราชการได้ตมกฎ กตร.ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. 2547 ข้อ 3(1 ) คือ ถูกตั้งกรรมการสอบสวนหรือต้องหาคดีอาญา ในเรื่องเกี่ยวกับความประพฤติหรือพฤติกรณ์อันไม่ไว้วาใจ และได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสอบสวนพิจารณาคดีที่เป็นเหตุให้สั่งพักราชกรจะไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 95 แห่พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ, 2547 ประกอบกับกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. 2547 ข้อ 8 จึงให้ ร้อยตำรวจเอก อำพัน บุญค้ำ และ สิบตำรวจโท ณัชน แนวตัน ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณาทางวินัย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

อนึ่งผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามคำสั่งนี้ มีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อ ก.ตร.ได้ตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 มาตรา 105 ภายใน 30 วัน นับแต่วันรับทราบคำสั่งและหากประสงค์จะฟ้องโต้แย้งคำสั่งหรืคำวินิฉัยอุทธรณ์นี้ ให้ทำคำฟ้องเป็นหนังสือต่อศาลปกครองหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังศาลปกครองภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือรับทราบคำวินิจฉัยอุทธรณ์ หรือภายใน 90 วัน นับแต่วันที่พันกำหนด 90 วันนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องขอทราบผล การวินิจฉัยอุทธรณ์

ด้าน พล.ต.ท.รอย อิงคไพโรจน์ ผู้ช่วย ผบ.ตร.และ รัดษาราชการแทน ผบช.ภ.2 เปิดเผยว่า
สำหรับกรณีดังกล่าว เป็นไปตามมาตราการทางปกครอง ซึ่งก่อนหน้านี้ทางรัฐบาล พร้อมทั้ง พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร.ได้ให้นโยบายใว้จัดเจนว่าให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดโดยไม่ละเว้น ซึ่งทาง ตร.ก็ได้มีคำสั่งให้เข้มงวด มาตลอด แต่ยังพบว่ามีผู้ฝ่าฝืน ท้าทายคำสั่งผู้บังคับบัญชา ท้าทายกฏหมายนโยบายนายกรัฐมนตรีและ ผบ.ตร.ทั้งที่ได้ประชุมกำชับไปแล้ว ถ้าหากไม่จัดการขั้นเด็ดขาด ตนก็จะต้องเป็นผู้ที่ถูกลงโทษในการปล่อยปละละเลย

จึงได้มีมาตราการดังกล่าว เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อไป แต่เพื่อความเป็นธรรมผู้ถูกลงโทษให้ออกจากราชการใว้ทั้งสองรายก็มีสิทธิ์ใช้ช่องทางของกฏระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อุธรณ์ ชี้แจ้งต่อ ก.ตร.ตามกรอบเวลาที่มีใว้

สำหรับคดีดัง มีรายงานว่า เหตุเกิดวันที่ 13 ม.ค.64 เวลา 23.00 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.2 กองปราบปราม บช.ก. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองจันทบุรี ได้ร่วมกันจับกุมการลักลอบเล่นการพนันไพ่สิบสามใบ จับกุมผู้ต้องหาได้จำนวน 7 คน ประกอบด้วย
1.นายอำพัน บุญค้ำ
2.นายนิทัศน์ เลิศนาวีพร
3.นายไพสิฐ จิตตภานันท์
4.น.ส.กรองแก้ว นาคฤทธิ์
5.นายอนิวัฒน์ ถิ่นวงษ์เมือง
6.น.ส.ภรทิพย์ รอดพ้นภัย และ
7.นายณัฐชนน แนวตัน
พร้อมด้วยของกลาง ดังนี้
1.ไพ่อยู่บนโต๊ะ จำนวน 4 ตลับ
2.ถ้วยไฮโล 1 ชุด
3.โจ๋ไฮโล 1 ผืน
4.วิทยุสื่อสาร 1 เครื่อง
5.ธนบัตรใบละ 500,100, 20 รวม 3,140 บาท
6.โต๊ะสำหรับเล่นการพนัน 1 ชุด

โดยกล่าวหาว่า “ร่วมกับพวกที่หลบหนีลักลอบเล่นการพนันไพ่สิบสามใบ พนันเอาทรัพย์สินโดยไม่ได้รับอนุญาต, ฝ่าฝืนคำสั่งจังหวัดจันทบุรี เรื่องการปิดสถานที่ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีชั่วคราว, ฝ่าฝืนข้อกำหนดการออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ข้อ 3 การปราบปรามและการลงโทษผู้กระทำผิดอันเป็นเหตุให้เกิดการระบาดของโรค นำส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองจันทบุรี ดำเนินคดีตามกฎหมาย

ซึ่งต่อมาภายหลัง จากการสอบสวนแล้วทราบว่า มีข้าราชการตำรวจ จำนวน 2 นาย เป็นผู้ถูกจับกุมด้วย ในข้อหาดังกล่าว ได้แก่
1.ร.ต.อ.อำพัน บุญค้ำ รอง สว.(ป) สภ.เมืองจันทบุรี
2.ส.ต.ท.ณัฐชนน แนวตัน ผบ.หมู่ (สส) สภ.เมืองจันทบุรี