(11 ม.ค.64) เวลา 09.00 น. ณ บริเวณหน้าห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกทม.(เสาชิงช้า) : พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รับมอบอุปกรณ์การแพทย์จากบริษัทนิวสกายเอ็นเนอร์จี (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี นายเหอ หนิง ประธานกรรมการบริหารบริษัทนิวสกายเอ็นเนอร์จี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้มอบ ประกอบด้วย เครื่องช่วยหายใจ HAMILTON MEDICAL AG (SWISS) รุ่น C1/NIV จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 500,000 บาท เพื่อมอบให้แก่โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ และเครื่องเฝ้าและติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพชนิดซับซ้อน ผลิตภัณฑ์ NIHON KOHDEN (JAPAN) รุ่น LIFE SCOPD G5 จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 300,000 บาท เพื่อมอบให้แก่โรงพยาบาลตากสิน

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กทม. ขอขอบคุณบริษัทนิวสกายเอ็นเนอร์จี (ประเทศไทย) จำกัด ที่มอบอุปกรณ์การแพทย์ จำนวน 2 เครื่อง รวมมูลค่า 800,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปช่วยดูแลรักษาผู้ป่วยและใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม โดยหลังจากนี้จะได้ส่งมอบอุปกรณ์ดังกล่าวให้แก่โรงพยาบาลทั้ง 2 แห่งต่อไป