CIMB THAI AUTO ส่งมอบถุงยังชีพและส่งกำลังใจให้ผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19วิสิทธิ์ พึ่งพรสวรรค์กรรมการผู้จัดการบริษัทซีไอเอ็มบีไทยออโต้จำกัดและตัน คีท จินรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจรายย่อยธนาคารซีไอเอ็มบีไทยพร้อมด้วยกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ และคู่ดูโอ
“นิว-นภัสสร ภูธรใจ” “จิ๋ว-ปิยนุช เสือจงพรู”จับมือส่งมอบโครงการช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อนจาก COVID-19 โดยจัดทำถุงยังชีพจำนวน 350 ชุดมอบให้ผู้ที่ไม่สามารถรับการช่วยเหลือหรือออกมารอรับความช่วยเหลือนอกพื้นที่ได้ภายในถุงยังชีพบรรจุสิ่งของที่จะช่วยให้ผู้ได้รับผลกระทบสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้ด้วยตัวเองในระหว่างรอหน่วยงานต่างๆเข้ามาช่วยเหลือนอกจากถุงยังชีพสิ่งสำคัญคือกำลังใจทีมงานยังได้พูดคุยรับฟังและให้กำลังใจคนในชุมชนอีกด้วยพิธีส่งมอบจัดขึ้นศาลากลางเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่เมื่อวันที่ 23 ..63