นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย เป็นประธานการมอบรางวัลให้แก่ผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายและชนะการแข่งขันในโครงการ “PossAbility Acceleration” เวทีการประกวดที่เปิดรับไอเดียนวัตกรรมจากพนักงานทั่วประเทศ เข้ากระบวนการบ่มเพาะเข้มข้น และคัดเลือกจนได้ไอเดียศักยภาพ ประกบทีมนักพัฒนาโปรแกรมเพื่อสร้างต้นแบบและนำเสนอ ก่อนนำไปพัฒนาเป็นบริการสู่ตลาดและสังคมได้จริงในอนาคต ตอกย้ำการสร้างองค์กรแห่งนวัตกรรม เปิดรับความคิดสร้างสรรค์จากพนักงาน สร้างบริการสู่สังคมได้จริง ณ KDA Stadium ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็ว ๆ นี้