นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบเกียรติบัตรแก่นางสาวภาสินี ปรีชาธนาพล ผู้อำนวยการ
ฝ่าย ผู้แทนบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในโอกาสที่บริษัทฯ ร่วมสนับสนุนโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 4 ณ โรงพยาบาลศรีสังวร จ.สุโขทัย