นางสาววชิรา อารมย์ดี ผู้ช่วยผู้ว่าการสายตลาดการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.ในช่วงที่ผ่านมาปัจจัยภายนอกทั้งผลของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯและความคืบหน้าของการพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด19ทำให้นักลงทุนต่างชาติมีความเชื่อมั่นต่อภาวะเศรษฐกิจโลกมากขึ้นจึงกลับมาลงทุนในสินทรัพย์ของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่รวมทั้งไทยส่งผลให้เงินบาทปรับแข็งค่าขึ้นเร็วซึ่งอาจกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ยังเปราะบางธปท.ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเข้าดูแลตลาดอัตราแลกเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องเพื่อลดความผันผวนของเงินบาท

ทั้งนี้เพื่อช่วยลดแรงกดดันต่อค่าเงินบาทและแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างให้กับตลาดอัตราแลกเปลี่ยนไทยธปท.จึงเห็นควรดำเนิน 3 มาตรการประกอบด้วยมาตรการเปิดให้คนไทยฝากเงินตราต่างประเทศได้เสรีและโอนเงินระหว่างบัญชี FCD ของคนไทยได้เสรีจะช่วยให้ผู้ส่งออกบริหารจัดการเงินตราต่างประเทศและบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้คล่องตัวมากขึ้นสามารถทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

มาตรการที่ 2 ปรับกฎเกณฑ์และกระบวนการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศทั้งในมิติของวงเงินและผลิตภัณฑ์ที่ลงทุนได้เพื่อเพิ่มทางเลือกการลงทุนให้กับคนไทยและสนับสนุนให้มีการกระจายความเสี่ยงการลงทุนได้มากขึ้นและมาตรการที่ 3 เปิดการลงทะเบียนแสดงตัวตนเพื่อซื้อขายตราสารหนี้โดยผู้ลงทุนในตราสารหนี้ไทยต้องลงทะเบียนแสดงตัวตนก่อนการซื้อขายทำให้ธปท.ระบุตัวตนและติดตามพฤติกรรมของนักลงทุนได้อย่างใกล้ชิด