เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2573 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ความห่วงกำลังพล จากหน่วยต่งๆ ที่มาดูแลความเรียบร้อยการชุมนุม และสนับสนุนภารกิจของ สำนักงานตำรวจแห่ชาติ ประกอบกับที่ผ่านมามีการนำข้อมูล ภาพถ่ายอาหารของกำลังพลที่ด้อยคุณภาพและปริมาณ ออกเผยแพร่ผ่นสื่อโชเซียลมีเดีย ทำให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ และอาจส่งผลต่อขวัญ กำลังใจของผู้ปฏิบัติหน้า ผบตร. จึงได้สั่งการให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ช่วยกันดูแลกำลังพลอย่างเต็มกำลังความสามารถ พร้อมทั้งมอบหมายให้ พล.ต.ท.เพิ่มพูน ชิดชอบ ผู้ช่วย ผบ.ตร. ติดตามดูแลเรื่องที่พักและอาหารให้กับกำลังพล
ดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย และความห่วงใยที่มีต่อผู้ใต้บังคับบัญชาของ ผบ.ตร. ในวันนี้ เวลาประมาณ 12.00 น. พล.ต.ท.เพิ่มพูน ชิดชอบ ผู้ช่วย ผบ.ตร. ได้ไปตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญคำสังพลของ ภ.จว.บุรีรัมย์ จำนวน 332 นาย ณ วัดลานบุญ เขตลาดกระบัง อีกทั้งได้นำความห่วงใยของ ผบ.ตร. มาถ่ายทอดให้กำลังพลทุกนายรับทราบ นอกจากนี้ ได้สุ่มตรวจอาหารและพูดคุยกับกำลังพล พบว่าอาหารมีความเหมาะสมทั้งคุณภาพและปริมาณ ต่อจาก นั้น ได้เดินตรวจเยี่ยมสถานที่พักและความเป็นอยู่ โดยมื้อเที่ยงนี้ ได้นำอาหารพิเศษมามอบให้ พร้อมร่วมรับประทานอาหารด้วย และให้กำลังใจกำลังพลให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่เพื่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติต่อไป