นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า หรือ สนค. กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองเวลานี้ มองว่า ยังไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการส่งออกโดยตรง เพราะการส่งออกเกิดจากความต้องการสินค้าจากต่างประเทศ แต่จะมีผลต่อการลงทุน หากรัฐบาลไม่มีเสถียรภาพจะทำให้นักลงทุนขาดความเชื่อมั่นที่จะมาลงทุนในประเทศ ซึ่งจะมีผลกับการค้าในระยะยาว ที่ประเทศไทยกำลังต้องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสินค้า เป็นการส่งออกสินค้าที่มีความทันสมัยและมีนวัตกรรมเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะต้องมีการพึ่งพาการลงทุนจากต่างประเทศด้านเทคโนโลยีหากไม่สามารถลงทุนได้ จะทำให้สินค้าของไทยในอนาคตไม่เป็นที่ต้องการ หรือเป็นที่ต้องการน้อยลง

แต่อย่างไรก็ตาม เฉพาะหน้าการส่งออกเวลานี้มองว่าประเทศไทยมีสินค้าที่ยังคงหลากหลาย ตอบสนองความต้องการของตลาดเฉพาะกลุ่มได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นสินค้าทางการแพทย์ โดยเฉพาะถุงมือยาง สินค้าตอบสนองผู้บริโภคที่ทำงานในบ้านระหว่างการแพร่ระบาดของ โควิด-19 ซึ่งสินค้าไทยเป็นที่ยอมรับในเรื่องของคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัย