นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล กล่าวภายหลังการประชุมของคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการกลุ่มชาติพันธ์และผู้มีความหลากหลายทางเพศ ที่ได้ประชุมหารือ ประเด็นความปลอดภัยของเด็กนักเรียน : จากกรณีการใช้ความรุนแรงในเด็กเล็กของโรงเรียนชื่อดัง ว่า ได้นำเสนอประเด็นครูทำร้ายนักเรียนในโรงเรียนชื่อดัง ต่อประธานคณะกรรมาธิการ นางมุกดา พงษ์สมบัติ ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่เห็นและข่าวที่ปรากฏในสื่อมวลชนก็อาจจะเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งที่เกินขึ้นจริงในสังคมจึงนำเสนอให้มีการเรียกหน่วยงานมาเพื่อสอบถามสืบค้นข้อมูลเพื่อความปลอดภัยและตรวจสอบการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนว่ามีการใช้ความรุนแรงหรือการกระทำอื่นใดที่ไม่เหมาะสมหรือไม่

ทั้งนี้ มีโรงเรียนมากมายที่ไม่มีกล้องวงจรปิด และเหตุการณ์ความรุนแรงหรือการกระทำอื่นใดที่ไม่เหมาระสมสามารถเกิดขึ้นได้แต่ไม่สามารถเอาผิดได้เพราะไม่มีหลักฐานและผู้ใหญ่อาจมองว่าเด็กนั้นกล่าวอ้างเลื่อนลอย การมีกล้องวงจรปิดนั้นปกป้องทั้งครูผู้สอนและเด็กว่าการกระทำดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นจริงหรือไม่ นี่เป็นอีกหนึ่งความเห็นในการประชุมคณะกรรมาธิการวันนี้

นี่คือเรื่องของทุกคนปกป้องดูแลอนาคตของชาติแม้การติดกล้องวงจรนั้นเป็นการแก้ปัญหาแต่ก็เป็นเพียงแค่ส่วนนึ่งเท่านั้นแต่คนที่อยู่ในเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นเด็กนักเรียนด้วยกันหรือคุณครูด้วยกันต้องไม่เพิกเฉยและปล่อยให้เหตุการณ์เกิดขึ้นโดยได้มีการห้ามท้วงติงว่าการกระทำดังกล่าวไม่ถูกต้อง รวมไปถึงมาตรการการคัดเลือกครูที่กระทรวงศึกษาธิการและโรงเรียนต้องให้ความสำคัญมากที่สุด เพราะโรงเรียนคือบ้านหลังที่ 2 ที่ผู้ปกครองมอบความไว้ใจให้ดูแลและอบรบบุตรหลาน