นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ โฆษกกรรมาธิการกล่าวถึง การประชุมกรรมาธิการศึกษาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญก่อนรับหลักการวันนี้ ว่าได้เชิญนายเชาวนะ ไตรมาส เลขาธิการศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อซักถามเรื่องคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 18-22 เมื่อปี 2555 กรณีที่ ส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์ และ ส.ว.ในขณะนั้นส่วนหนึ่ง ยื่นขอให้ศาลวินิจฉัยว่าการตั้ง สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.)เพื่อยกร่างฉบับใหม่ทำได้หรือไม่ตามรัฐธรรมนูญปี 2550 ที่บังคับใช้ในขณะนั้น

โดยนายเชาวนะ ชี้แจงว่าในขณะนั้นศาลชี้ว่าไม่ได้ด้วยขัดต่อรัฐธรรมนูญปี 2550 คือตั้ง ส.ส.ไม่ได้ แต่สามารถแก้ไขรายมาตราตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ แต่ปมข้อสงสัยครั้งนี้ต่างออกไปด้วยเพราะใช้รัฐธรรมนูญปี 2560 ซึ่งกรรมาธิการได้เพียงสอบถามยังไม่ได้ข้อยุติในวันนี้ และยังไม่มีผู้ใดเสนอว่าการตั้ง ส.ส.ร.ครั้งนี้ตามร่างที่พรรคร่วมฝ่ายค้านและพรรคร่วมรัฐบาลเสนอต้องยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความหรือไม่