นายนิยม ช่างพินิจ ส.ส.พิษณุโลก พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงการลงพื้นที่ พบปะพี่น้องประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ที่ได้รับทราบความเดือดร้อน จากปัญหาภัยแล้งที่ผ่านมา และเกษตรไม่มีเงินทุนในการลงกล้าใหม่ ได้ฝากสมาชิกพรรคฝ่ายค้านไปถามรัฐบาล ถึงมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ผ่านโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวข้าวและปรับปรุงคุณภาพข้าว เช่นปีการผลิต 2562/63 โดยจะช่วยเหลือเกษตรกรไร่ละ 1,000 บาท แบ่งเป็น 500 บาทเพื่อลดต้นทุนการปลูกข้าวและอีก 500 บาทเพื่อช่วยเก็บเกี่ยวข้าว ไม่เกิน 20 ไร่ หรือครัวเรือนละไม่เกิน 20,000 บาท ปีนี้รัฐจะดำเนินการต่อหรือไม่

นายนิยม กล่าวว่า เกษตรกรเรียกร้องให้รัฐบาล เร่งชี้แจงมาตรการช่วยเหลือชาวนา ว่าจะมีมาตรการอย่างไร เพราะหากรัฐบาลไม่ช่วยเหลือตามมาตรการดังกล่าว จะมีมาตรการอย่างไรออกมา ทั้งนี้เกษตรในหลายพื้นที่เชื่อว่ารัฐบาล ไม่มีงบประมาณมาช่วยเหลือ เพราะรัฐไม่มีเงินแล้ว หรือ รัฐบาลถังแตกแล้ว

ทั้งนี้ ชาวนานำข้าวไปขายให้กับโรงสี ถูกกดราคาซื้อ ทั้งหักค่าความชื้น และสิ่งเจือปนทำให้เหลือเพียงกิโลกรัมละ 10 – 12 บาทเท่านั้น ถือเป็นราคาที่ต่ำกว่าต้นทุนการผลิต แต่บางรายก็ต้องยอมขาย เพราะไม่มีเงินจ่ายค่าจ้างเก็บเกี่ยวผลผลิต แต่หากได้รับเงินช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาท ก็จะสามารถบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับชาวนาสามารถมีเงินไปจ่ายค่าจ้างเก็บเกี่ยวได้ โดยที่ไม่ต้องนำข้าวไปขายจนถูกกดราคา