พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงไทม์ไลน์ในการเลือกตั้งท้องถิ่นหลังคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้จัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ว่าเรื่องวันเลือกตั้งขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ กกต.จะเห็นว่าวันใดเหมาะสมระหว่างวันที่ 13 ธ.ค. หรือ 20 ธ.ค. แต่มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นวันที่ 20 ธ.ค.เนื่องจากวันที่ 13 ธ.ค.เป็นช่วงวันหยุดยาว ซึ่งอาจมีความชัดเจนขึ้นหลังประชุม กกต.ในวันที่ 12 ต.ค.นี้ โดยการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งแรกหลังใช้บังคับกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นฉบับใหม่นี้ กกต.ก็จะเป็นผู้กำหนดวันเลือกตั้ง รวมถึงวันรับสมัคร ของนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เป็นวันเดียวกันทั้ง 76 จังหวัดเพื่อสะดวกในการบริหารจัดการ และหลังจากที่ กกต.ประกาศให้มีการเลือกตั้งก็จะเริ่มนับหนึ่งในการดำเนินการจัดการเลือกตั้งซึ่งจะจัดเลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน ส่วนนายกและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีตามกฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ ในส่วนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่น กกต.ได้ดำเนินการเสร็จแล้ว จากนี้กำลังจะมีการเรียกประชุมผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัด ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งน่าจะเป็นปลัด อบจ.มาประชุมร่วมกันที่กรุงเทพฯในช่วง 1-2 สัปดาห์นี้ก่อนที่ กกต.จะประกาศให้มีการเลือกตั้งเพราะเมื่อ กกต.ประกาศให้มีการเลือกตั้งแล้วผู้สมัครก็จะเริ่มทำการหาเสียง ผู้อำนวยการเลือกตั้งก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการจัดการเลือกตั้ง ส่วนเรื่องการป้องกันทุจริตต่างๆ สำนักงาน กกต.ก็ได้เตรียมจะเสนอแผนให้กกต.พิจารณาโดยจะครอบคลุมทั้งเรื่องการปราบปรามและป้องกันทุจริต

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ยังกล่าวถึงการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวาน กกต.ในฐานะผู้ควบคุมก็ได้ชี้แจงถึงแนวทางการควบคุมการจัดเลือกตั้ง ซึ่งแม้เรื่องนี้การจัดเลือกตั้งจะเป็นวาระจรแต่ใช้เวลาในการพิจาณาค่อนข้างนาน เนื่องจากมีการซักถามของรัฐมนตรีหลายคนด้วยความเป็นห่วง ทางรัฐมนตรีมหาดไทยก็ได้มีการอธิบายเรื่องต่างจน ครม.ก็มีมติให้มีการเลือกตั้งองค์กรบริหารส่วนจังหวัดเพราะว่าพร้อมที่สุด ส่วนการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่จะตามมา กกต.ก็จะมีการพูดคุยกับมหาดไทยว่าพร้อมไหม เหมือนกับที่ กกต.ประชุมร่วมกับมหาดไทยเมื่อวันที่ 1 ต.ค.ที่ผ่านมา

ส่วนของงบประมาณที่ กกต.ได้รับจัดสรรเพื่อใช้ในการเลือกตั้งท้องถิ่นขณะนี้มีปัญหาอยู่บ้างว่าจะเพียงพอไปถึงควบคุมเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่นหรือไม่ เพราะที่ใช้กับเลือกตั้ง อบจ.ขณะนี้ก็เหลืออยู่ไม่มาก เนื่องจากต้องมีการเพิ่มในส่วนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่ต้องมีในทุกหน่วยเลือกตั้งประมาณ 97,000 หน่วยเลือกตั้ง และยังต้องมีการอบรม กปน.หน่วยละ 10 คน รวมประมาณ 1 ล้าน แต่ถ้าไม่เพียงพอก็จะต้องขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มจากรัฐบาล