“กรุงเทพโพลล์” ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “คนไทยการ์ดตกหรือยัง” โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,215 คน ระหว่างวันที่ 28-30 ก.ย.ที่ผ่านมา พบว่า จากมาตรการควบคุมสถานการณ์COVID-19 ที่ส่งผลให้ยอดผู้ติดเชื้อในประเทศไทยลดน้อยลง หรือเป็นศูนย์ ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 88.1 ระบุว่ารักษาพฤติกรรมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคเท่าเดิม โดย 3 อันดับแรกคือ ล้างมือ-กินร้อน-ช้อนใครช้อนมัน รองลงมา ร้อยละ 82.2 เก็บตัวอยู่บ้านเมื่อรู้สึกไม่สบาย และ ร้อยละ 80.9 สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน

ทั้งนี้พบว่า พฤติกรรมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคที่ประชาชนยอมรับว่าปฏิบัติลดลงมากที่สุด 3 อันดับแรก ร้อยละ 28.2 การเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างน้อย 1-2เมตร, ร้อยละ 23.5 นั่งทานอาหารห่างกันอย่างน้อย 1-2 เมตร และ ร้อยละ 17.7 เช็คอินไทยชนะ/ลงทะเบียนก่อนเข้าสถานที่ต่างๆ

ส่วนสถานการณ์ที่กังวลว่าจะทำให้การด์ตก จนเกิดความเสี่ยงต่อการเกิดCOVID-19รอบ2 ในประเทศไทยมากที่สุด ร้อยละ 56.0 การปิดบัง/ไม่ปฏิบัติตามกฎจากผู้ที่มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงหรือมีอาการต้องสงสัยแต่ไม่แจ้ง ร้อยละ 33.2 พฤติกรรมการป้องกันตนเองของคนในประเทศลดลง ร้อยละ32.3 การเข้าไปอยู่ในที่ชุมนุมชนมีการรวมกลุ่มในพื้นที่จำกัดเช่นผับบาร์เพราะอาจเจอ super spread

สำหรับมาตรการกระตุ้นไม่ให้คนไทยการ์ดตกเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดCOVID-19 รอบ2 ร้อยละ55.5 ควรให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์COVID-19ทั้งในประเทศและต่างประเทศตามข้อเท็จจริงแก่ประชาชน ร้อยละ 49.8 ควรแสดงให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากเกิด COVID-19 รอบ2 และ ร้อยละ 44.7 ควรประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆเพื่อให้ประชาชนป้องกันตนเองจากเชื้อ COVID-19 อยู่เสมอ