นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาดผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ และ นายสุวัฒน์ สุขสัมฤทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำคณะสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมวิริยะประกันภัย สานสัมพันธ์สื่อมวลชนประจำปี 2563 “อนึ่ง…ห่างกันมานาน โควิดจาง ร่วมสร้างบุญ” พร้อมนำเครื่องอุปโภคบริโภค และสิ่งของจำเป็นในการดูแลภิกษุอาพาธ ร่วมมูลค่า 56,200 บาท ซึ่งมาจากทั้งสื่อมวลชนและจิตอาสาวิริยะประกันภัยร่วมกันบริจาค เพื่อมอบแด่สำนักสงฆ์ป่ามะขาม ซึ่งเป็นสถานที่พักฟื้นดูแลภิกษุอาพาธระยะสุดท้าย โดยมี พระสุโชติ ปชโชโต เจ้าอาวาสสำนักสงฆ์ป่ามะขาม เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักสงฆ์ป่ามะขาม ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา