บรรยากาศการประชุมใหญ่วิสามัญพรรคเพื่อไทย ในวันนี้เป็นไปอย่างคึกคัก โดยการประชุม จะเริ่มต้นขึ้นในเวลา 10.00 น. โดยมีกำหนดการระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงายการประชุมใหญ่สามัญประจำปี และในเวลา 10.30 น. เป็นต้นไป จะเข้าสู่วาระที่ 3 มีการพิจารณาแก้ไขภาพโลโก้ของพรรค และการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ที่ประกอบด้วยตำแหน่ง หัวหน้าพรรค-กรรมการบริหาร และในตำแหน่งอื่นๆ ก่อนที่มีกำหนดปิดการประชุมในช่วงเวลา 16.00 น.

อย่างไรก็ตาม เบื้องต้นมีการคาดการณ์กันว่า ตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทย จะยังคงเป็นของนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ เช่นเดิม ตำแหน่งรองหัวหน้าพรรค คาดจะมีรายชื่อของ นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ ส.ส.กทม. ตำแหน่งเลขาธิการพรรค คาดการณ์ว่าจะเป็น นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.จังหวัดนครราชสีมา และตำแหน่งโฆษกพรรค คาดการณ์ว่าคือ นางอรุณี กาสยานนท์ อดีตรองโฆษกพรรคไทยรักษาชาติ

นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่า หลังจากได้กรรมการบริหารพรรคชุดใหม่แล้ว จะมีการตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนพรรค แยกย่อยออกเป็นแต่ละด้านอีก 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการเมือง, ด้านเศรษฐกิจ, ด้านงานสภาผู้แทนราษฎร, ด้านข่าวกรอง , และด้านการบริหารพื้นที่