นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือ สศค. ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในเดือนหน้าหลังจากได้ตัวเลขภาวะเศรษฐกิจการคลังในช่วงเดือนกันยายนแล้ว จะมีการประเมินและปรับประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจของประเทศใหม่อีกครั้งและเชื่อว่ามีสัญญาณการฟื้นตัวที่ดีขึ้น จากเดิมที่ประมาณการไว้ว่าเศรษฐกิจของประเทศในปีนี้จะติดลบอยู่ที่ร้อยละ 8.5

ในขณะที่ภาวะเศรษฐกิจการคลัง ในช่วงเดือนสิงหาคม มีทิศทางปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะการผลิตภาคอุตสาหกรรม การบริโภคภาคเอกชน สะท้อนจากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มปรับตัวดีขึ้นร้อยละ 4.3 การลงทุนมีการส่งสัญญาณฟื้นตัวด้วยการนำเข้าเครื่องจักรและสินค้าทุน สอดคล้องกับดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจต่างๆและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัว หลังมาตรการผ่อนคลายการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโควิค-19 รวมถึงมาตรการกระตุ้นของรัฐบาลเริ่มเห็นผลชัดเจนขึ้น