นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า หรือ สนค. เปิดเผยตัวเลขการส่งออกในเดือนสิงหาคม 2563 พบว่า มีมูลค่าการส่งออก 20,212 ล้านเหรียญสหรัฐ ติดลบร้อยละ 7.94 โดยเป็นการติดลบลดลงและมีสัญญาณการฟื้นตัวต่อเนื่อง ส่งผลให้การส่งออกในช่วง 8 เดือนของปีนี้ติดลบร้อยละ 7.75 หรือมีมูลค่าการส่งออก 1.53 แสนล้านเหรียญสหรัฐ

ทั้งนี้การส่งออกที่ปรับตัวลดลงมีทิศทางที่ดีขึ้น เนื่องจากตลาดโลกส่วนใหญ่เริ่มกลับมาสั่งสินค้าโดยเฉพาะตลาดสหรัฐที่ขยายตัวร้อยละ 15.2 ในเดือนนี้และถือเป็นคู่ค้าสำคัญที่สุดของไทยในขณะนี้

ส่วนการนำเข้าเดือนสิงหาคม 2563 มีมูลค่า 15,863 ล้านเหรียญสหรัฐ ติดลบร้อยละ 19.68 และในช่วง 8 เดือนของปีนี้การนำเข้ามีมูลค่า 1.34 แสนล้านเหรียญสหรัฐ ติดลบร้อยละ 15.31

อย่างไรก็ตาม ภาพรวมการส่งออกของไทยอยู่ในการฟื้นตัว แม้ภาพรวมจะฟื้นตัวแต่ทั้งปีเชื่อว่าการส่งออกจะยังติดลบแต่คงไม่ติดลบถึงตัวเลข 2 หลัก หรืออยู่ที่ติดลบร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 8