นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือดีอีเอส ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมมือเปิดศูนย์ Thailand 5G Ecosystem Innovation Center (5G EIC) ศูนย์กลางนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาระบบนิเวศ 5G แบบครบวงจร เพื่อสร้างมูลค่าและโอกาสใหม่ให้แก่ภาคอุตสาหกรรม

โดยนายพุทธิพงษ์ กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญอย่างมากในการนำ 5G มาใช้พัฒนาประเทศไทย นโยบายรัฐบาลที่พยายามผลักดันให้เกิดการประมูล 5G เมื่อวันที่ 16 ก.พ. ที่ผ่านมา เนื่องจากวันนี้ต้องการทำให้คนทั่วโลกเห็นว่าประเทศไทยมีความพร้อมอย่างมากทั้งในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานและการนำ 5G มาใช้ประยุกต์ให้ทุกมิติมีการนำมาใช้ เมื่อประเทศไทยมีการเปิดให้ประมูลประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

วันนี้กระทรวงดีอีเอส ได้สร้างความร่วมมือและนำผู้ให้บริการหลัก ทั้ง Huawei, AIS และอื่นๆ เพื่อแสดงให้เห็นว่า 5G ที่เกิดในประเทศไทย สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง รัฐบาลให้ความสำคัญกับการขยายผลให้เกิดการต่อยอด 5G ในหลายๆ sector เช่น สาธารณสุข วันนี้โรงพยาบาลศิริราช ได้นำ 5G ไปใช้ในการรักษาพยาบาล โดยโรงพยาบาลศิริราชจะมีการสร้างตึกที่จะใช้ 5G ในการรักษาพยาบาลอย่างเป็นรูปธรรม อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เป็นอีกอุตสาหกรรมที่จะต้องนำ 5G มาปฏิรูปเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม และอีกเรื่องคือการนำ 5G มาใช้ในอุตสาหกรรมการเกษตร

ซึ่งประเทศไทยมีเกษตรกรเป็นจำนวนมาก จึงจะเป็นการต่อยอดให้ประชาชนไทยสามารถทำเกษตรกรรมได้อย่างครบถ้วนรวดเร็ว สมบูรณ์ CEO หัวเว่ย ได้บอกว่าศูนย์นี้เป็นศูนย์แรกในภูมิภาค South Eest Asia เป็นศูนย์แรกที่ให้บริการในการทำ use case นอกจากประเทศจีน ที่เปิดให้คนได้ลองใช้และเข้ามาพัฒนา แสดงให้เห็นว่าประเทศไทย นอกจากมีความพร้อม มี 5G แล้ว ยังจะเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลของ South Eest Asia วันนี้ เมื่อเราได้เปิดศูนย์ 5G EIC เป็นที่แรก และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ภาครัฐสามารถมาใช้เพื่อต่อยอดนวัตกรรม เราสามารถเป็นตัวอย่างของภูมิภาคในการทำให้ 5G เกิดขึ้นได้

สำหรับนักเรียน นักศึกษา ทั้งระดับมัธยม มหาวิทยาลัย และอาชีวะ ก็สามารถมาใช้ได้ ซึ่งมีการพูดถึงเรื่อง Big Data หรือการรวมข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อให้ใช้งานได้จริง การตั้งศูนย์ 5G EIC ในครั้งที่ สิ่งที่จะได้เห็นคือข้อมูลในประเทศไทยจะถูกบริหารจัดการอย่างเป็นระบบโดยการใช้ 5G และการศึกษา ทำให้เกิดองค์ความรู้และเทคโนโลยีในด้านข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ในอนาคตสำนักงานสถิติแห่งชาติ จะรวบรวมข้อมูลประเทศไทยทุกมิติ โดยใช้ 5G เพื่อทำให้รวดเร็วและเป็นประโยชน์ที่สุด นี่เป็นก้าวแรกที่ทำให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมว่าประเทศไทยมีความพร้อม ดำเนินการ พัฒนาแล้ว แต่รัฐบาลไม่สามารถทำคนเดียวได้ จึงต้องการความร่วมมือจากภาคธุรกิจ ภาคเอกชน โดยนายพุทธิพงษ์ กล่าวอีกว่า วันนี้ไทยมีความพร้อมที่จะทำให้ภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับดิจิทัล ไปสู่ เศรษฐกิจดิจิทัล โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญ ที่จะทำให้ 5G มีส่วนร่วมในการพัฒนาชีวิตในทุกมิติ