นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตในรอบ 11 เดือนตั้งแต่เดือน ต.ค.62 – ส.ค.63 ของงบประมาณปี 63 สามารถจัดเก็บได้รวม 503,882 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.53 โดยมั่นใจว่าหากครบ 1 ปีจะสามารถจัดเก็บภาษีสรรพสามิตได้ประมาณ 520,000 ล้านบาท

ส่วนปีงบประมาณ 64 ตั้งเป้าการจัดเก็บรายได้ที่ 534,000 ล้านบาท โดยจะไม่ปรับฐานภาษีชนิดใดเพิ่มขึ้น เนื่องจากเศรษฐกิจกำลังอยู่ในช่วงฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดโควิด-19 จึงไม่ต้องการเพิ่มต้นทุนให้กับผู้ผลิต และผู้บริโภค

นอกจากนี้ทางกรมได้ขยายเวลาชำระภาษีสรรพสามิตให้สายการบินโลว์คอส ที่ประสบปัญหาจากการแพร่ระบาดโควิด-19 จนถึงสิ้นปีงบประมาณ 64 ตามคำร้องขอ โดยคาดว่าจะทำให้การเก็บภาษีสรรพสามิตของงบประมาณปี 64 ลดลงจากปกติราว 1 พันล้านบาท แต่จะไม่กระทบการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตในงบปี 64 เพราะสัดส่วนดังกล่าวยังเป็นจำนวนน้อย เมื่อเทียบกับสัดส่วนทั้งหมด