นายภูมินทร์ หะรินสุต รองประธานกรรมการหอการค้าไทย เปิดเผยว่า เวลานี้ผู้ประกอบการฝ่ายเดินเรือ กำลังระดมตู้คอนเทนเนอร์เพื่อส่งออกสินค้าจากประเทศจีนไปยังประเทศคู่ค้าต่างๆ รวมถึงสหรัฐ ดูได้จากแผนการเดินเรือของสายเรือต่างๆ ส่งผลทำให้เวลานี้ตู้ขนสินค้าเพื่อการส่งออกของผู้ประกอบการไทยเริ่มขาดแคลน จึงอยากให้ผู้ส่งออกเร่งจองตู้ขนสินค้าไว้ล่วงหน้า ก่อนมีคำสั่งซื้อจากต่างประเทศเพื่อป้องกันการขาดแคลน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการส่งออกในภาพรวมของประเทศได้

โดยในเวลานี้ผู้ส่งออกไทยกำลังเผชิญกับต้นทุนการส่งออกที่สูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียมการขนส่งสินค้า ค่าระวางเรือ รวมถึงการจองตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งสินค้าไปต่างประเทศที่อาจต้องมีการแย่งจองเพื่อใช้ขนสินค้ามากขึ้น ซึ่งจะส่งผลทำให้อัตราค่าบริการสูงขึ้นตามไปด้วย