นายวิษณุ ดันนอก ผู้ร่วมก่อตั้งพรรคสามัคคีไทย กล่าวถึงการนัดชุมนุมใหญ่ของกลุ่มนักศึกษาธรรมศาสตร์และการชุมนุม ในวันนี้ ว่า การแสดงออกในครั้งนี้ เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่สามารถกระทำได้ภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญ ดังนั้นรัฐบาล หรือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต้องจัดหาพื้นที่ ที่มีความปลอดภัย ให้กับกลุ่มผู้ชุมมุมให้มีพื้นที่ได้แสดงออกถึงข้อเรียกร้อง รวมถึงการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ชุมนุม อย่าให้มีเหตุการณ์จากมือที่สาม ที่อาจจะก่อเหตุสร้างความวุ่นวายได้ ที่สำคัญรัฐบาลต้องไม่นำกฏหมายมาเล่นงานกลุ่มผู้ชุมชุม ที่มีความเห็นต่างจากรัฐบาล และรัฐบาลต้องเร่งจัดเวทีเจรจากับทุกฝ่ายอย่างจริงใจด้วย

ส่วนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ไม่เปิดพื้นที่ให้กับ นิสิต นักศึกษาได้ชุมนุมนั้น ตนมองว่าเป็นการผลัก นิสิตนักศึกษา ที่เป็นลูกหลานของตนเองให้ไปเผชิญกับอันตรายข้างนอกที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ถือเป็นการกระทำที่ผิดหลักการของผู้สถาปนามหาวิทยาลัย การปิดธรรมศาสตร์ จึงเปรียบเสมือนการปิดกั้นเสรีภาพของประเทศ ดังนั้นหากมีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้น จากมือที่สามหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ผู้บริหารหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะต้องรับผิดชอบ