เมื่อวานนี้ (22 มี.ค.) พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบช.ทท., พล.ต.ต.ประเสริฐ เงินยวง ผบก.ทท.1, พ.ต.อ.พนัญชัย ชื่นใจธรรม รอง ผบก.ทท.2, พ.ต.อ.อาชยน ไกรทอง รอง ผบก.ทท.1, พ.ต.อ.นิธิธร จินตกานนท์ รอง ผบก.สปพ., พ.ต.อ.ศารุติ แขวงโสภา รอง ผบก.ทท.1 ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตารวจท่องเที่ยวทุกสถานีปฏิบัติการออกระดม กวาดล้างอาชญากรรม และบูรณาการกำลังจากหน่วยงานภาครัฐหลายฝ่ายประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ จากกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ 191, หน่วยอรินทราช 26, หน่วยรบพิเศษสยบไพรี

จากกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด, สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และ สน.พญาไท ได้ร่วมกันปิดล้อม ตรวจค้นเป้าหมายบุคต่างด้าวที่อยู่ในประเทศไทยโดยผิดกฎหมําย จํานวน 108 จุด ทั่วประเทศ สามารถทํากํารจับกุมผู้ต้องหาได้ ทั้งหมด 123 ราย ตามละเอียด ดังนี้

1.จับกุมข้อหา “เป็นบุคคลต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยสิ้นสุดกํารอนุญาต”
จํานวน 17 ราย (สัญชาติ อินเดีย 9 ราย, กัมพูชา 2 ราย, ปากีสถาน 2 ราย, จีน 1 ราย, เมียนมา 1 ราย, เคนยา 1 ราย และ อียิปต์ 1 ราย)

อันดับที่ 1 Ms.Yu Guang (ยู กวง) อายุ 38 ปี GI6555701 จนี อันดับที่ 2 Mr.Komal Deep อายุ 24 ปี L1723083 อินเดีย อันดับที่ 3 Mr.Amandeep Singh อายุ 27 ปี M3822548 อินเดีย อันดับที่ 4 Mr.Virendra Yadav อายุ 35 ปี N3283237 อินเดีย อันดับที่ 5 Mr.Hann Sophy (นางฮาน โซพี) กัมพูชา
OVER 4304 วัน (เชียงราย) รับจ้าง OVER 1353 วัน (ชลบุรี) รบเร้าแขก OVER 1056 วัน (ชลบุรี) รบเร้าแขก OVER 853 วัน (กทม.) ขายผ้า OVER 847 วัน (สระแก้ว) รับจ้าง

2.จับกุมข้อหา “เป็นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาต”
จํานวน 91 ราย (สัญชาติเมียนมา 62 ราย, ลาว 14 ราย, กัมพูชา 4 ราย, เวียดนาม 3 ราย, อินเดีย 3 ราย,
ปากีสถาน 3 ราย, เบลเยียม 1 ราย, ออสเตรเลีย 1 ราย) 3.จับกุมข้อหาอื่นๆ
จํานวน 15 ราย (สัญชาติเวียดนาม 5, เมียนมา 3 ราย, อินเดีย 2 ราย, อังกฤษ 2 ราย, ไทย 2 ราย, ฝรั่งเศส 1 ราย)
ในการตรวจสอบครั้งนี้ ได้ทาการตรวจสอบเป้าหมายจำนวนทั้งสิ้น 108 เป้าหมาย แบ่งเป็น เป้าหมายสถานศึกษา จำนวน 49 เป้าหมาย และเป้าหมายบ้านพัก จานวน 59 เป้าหมาย ซึ่งในส่วนของสถานศึกษาที่มีชาวต่างชาติเข้ามายื่นหลักเกณฑ์ขออยู่ต่อวีซ่า ประเภท NON-ED ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติร่วมกับสถาบันการศึกษา (MOU) ให้ขาดเรียนได้ไม่เกิน 3 ครั้ง ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่สุ่มตรวจตามตารางเรียน หากพบว่าขาดเรียนโดยไม่มีเหตุจาเป็น และไม่มีการบอกลากับทางโรงเรียน จะดำเนินการยกเลิกวีซ่าให้พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียนตามแบบ สตม.2 โดยในเดือน มี.ค. 61 ได้มีการยกเลิกวีซ่าแล้วจานวน 4 ราย รวมยุทธการ 5 ครั้ง ตรวจค้นเป้าหมาย 2346 เป้าหมาย จับกุมผู้กระทําความผิดได้ ทั้งหมด 490 ราย

สำหรับยุทธการ X-RAY OUTLAW FOREIGNER ครั้งที่ 5 ทลายเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติและการท่องเที่ยว ตามนโยบายของรัฐบาล ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติกวดขันจับกุมกลุ่มชาวต่างชาติที่เข้ามา ในประเทศโดยแฝงตัวเป็นนักท่องเที่ยว เพื่อเข้ามาก่ออาชญากรรมข้ามชาติและอาชญากรรมที่กระทบ กับความมั่นคงส่งผลต่อภาพลักษณ์และการท่องเที่ยวของประเทศไทย เช่น กลุ่มเครือข่ายปลอม ธนบัตร (Black Money) กลุ่มเครือข่ายหลอกลวงแต่งงาน (Romance Scam) กลุ่มเครือข่ายผลิต และปลอมบัตรเครดิต (Skimming) กลุ่มคนหลอกลวงนาเพชรปลอมมาจาหน่าย กลุ่มชาวต่างชาติที่ตั้งตัว เป็นกลุ่มกระทาผิดอาชญากรรมต่างๆ และยาเสพติด รวมถึงกลุ่มชาวต่างชาติพักอาศัยอยู่ในประเทศ โดยการอนุญาตสิ้นสุดลง ซึ่งในปัจจุบันได้พัฒนาวิธีการกระทำความผิดให้มีความซับซ้อน และหลบเลี่ยง การตรวจจับของเจ้าหน้าที่รัฐ สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงได้สนองนโยบายรัฐบาล

Thai Police

Thai Police

 

Thai Police