เพื่อแสดงเจตจำนงค์ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความสื่อสัตย์เที่ยงตรงโปร่งใสพร้อมรับผิดชอบต่อสังคมโดยนายวีระศักด์หนูเกตุหัวหน้างานควบคุมเทศพาณิชย์ตลาดสดพลาซ่าเทศบาลนครหาดใหญ่เป็นตัวแทนรับมอบพร้อมเดินหน้าจัดอบรมโครงการพ่อค้าแม่ค้าพากเพียรเติมความรู้สู่ภูมิภาคให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลาให้ความรู้ด้านการบริหารเงินและการทำธุรกิจผ่านสื่อออนไลน์ตอบรับกระแสสังคมไร้เงินสดภายใต้การนำของนายกมลภูภูริดิฐสกุลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มบริหารธุรกิจไมโครไฟแนนซ์และสาขาสินเชื่อเมื่อวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 ณโรงแรมบุรีศรีภู (หาดใหญ่) จ.สงขลา