กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัด (มหาชน)) ต่อยอดความสำเร็จของซีรีส์สัมมนาออนไลน์แบบ Exclusive เพื่อลูกค้าธุรกิจด้วยการจัดงาน Krungsri Business Virtual Seminar หัวข้อ “Business Implication from Covid-19, Now and Next for Food Sector” โดยมีนายปิติภิรมย์ภักดี (กลาง) กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่จำกัดประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบุญรอดซัพพลายเชนจำกัดและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฟู้ดแฟคเตอร์จำกัดให้เกียรติร่วมเสวนาผ่านมุมมองเกี่ยวกับแนวโน้มธุรกิจอาหารโลกและโอกาสของธุรกิจไทยภายใต้บริบทชีวิตวิถีใหม่หรือ New Normal รวมทั้งการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบซัพพลายเชนในธุรกิจอาหารเพื่อตอบโจทย์ทั้งด้านสุขภาพและความปลอดภัยโดยมีนายประกอบเพียรเจริญ (ซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสายงานลูกค้าบรรษัทขนาดใหญ่และรักษาการแทนผู้บริหารสายงานวาณิชธนกิจและนางสาวมันตินีอัครเสริญ (ขวา) ผู้บริหารสายงานการตลาดลูกค้าธุรกิจธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ

งานสัมมนาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์สัมมนาออนไลน์เพื่อลูกค้าธุรกิจของกรุงศรีซึ่งจัดติดต่อกันเป็นครั้งที่ 5 ในปีนี้ภายใต้ธีม “Business Implications from COVID-19, Now and Next Series” ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากโดยจัดขึ้นเพื่อให้ลูกค้าธุรกิจได้เข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเตรียมความพร้อมได้อย่างเท่าทันในยุคชีวิตปกติรูปแบบใหม่หรือ “New Normal” กิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของบริการ Krungsri Business Empowerment ที่เน้นด้านการให้บริการข้อมูลเชิงลึกผ่านกิจกรรมสัมมนาและการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจที่จะช่วยสร้างโอกาสในการต่อยอดธุรกิจและสร้างการเติบโตให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่องผู้สนใจสามารถรับชมสัมมนาออนไลน์ย้อนหลังผ่านช่องทาง Krungsri Business Empowerment Facebook, Krungsri Simple Youtube และ Krungsri.com