นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ ส.อ.ท. เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน หรือ กกร. ที่ประชุมได้ประเมินแล้วเห็นว่าจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ทำให้เอกชนขาดสภาพคล่องในการทำธุรกิจ ล่าสุดที่ประชุมเสนอขอให้รัฐบาลเร่งรัดให้มีการโอนกรรมสิทธิ์ โครงการที่เอกชนเป็นคู่สัญญากับภาครัฐให้เร็วขึ้น จากเดิมต้องใช้เวลา 2-4 เดือนในดำเนินการ โดยอยากให้ใช้เวลาเร็วขึ้นภายใน 1 เดือน เนื่องจากเอกชนได้มีการใช้เงินลงทุนและทำตามขั้นตอนในสัญญาเรียบร้อยแล้ว แต่หากรัฐบาลไม่เร่งรัดการโอนให้ก็จะทำให้เอกชนขาดสภาพคล่องมากขึ้น

โดยในอดีตที่มีการโอนสัญญาล่าช้า เอกชนก็จะแก้ปัญหาด้วยตัวเอง แต่วันนี้ผู้ประกอบการเองก็ถูกลดเครดิตเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจจากโควิด-19 และหากรัฐบาลยังไม่เร่งรัดให้มีการโอนสัญญาเพื่อส่งมอบงานโดยเร็วอีก ก็จะเป็นปัญหาต่อการดำเนินธุรกิจในอนาคต

นอกจากนี้ ที่ประชุมจะจับตาการชุมนุมใหญ่ของแกนนำกลุ่มประชาชนปลดแอกในวันที่ 19 กันยายน 2563 ซึ่ง กกร. อยากให้รัฐบาลเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มที่เห็นต่าง เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบในภาพใหญ่ หากมีเรื่องใดที่สามารถแก้ไขได้ก็อยากให้รัฐบาลรับฟัง แม้ขณะนี้จะยังไม่มีผลต่อความเชื่อมั่นด้านการลงทุน แต่หากอนาคตสถานการณ์โควิด-19 เริ่มดีขึ้น และไทยสามารถเปิดประเทศได้ ก็ไม่อยากให้ไทยเสียโอกาส

อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์ต่างๆ ที่ประชุมจะมีการทบทวนประมาณการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยในปีนี้อีกครั้ง หลังสิ้นสุดไตรมาส 3 แล้ว โดยล่าสุด กกร. ยังคงประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้ติดลบที่ ร้อยละ 7-9