นายไพศาล พืชมงคล กรรมการผู้ช่วย พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความผ่านเฟสบุ๊คส่วนตัว ‘Paisal Puechmongkol‘ กล่าวถึงประเด็นการย้ายเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอื่นของรัฐ ไปปฏิบัติหน้าที่ในสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อพบปัญหาการปฏิบัติในหน้าที่ ว่า การย้ายผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดแล้วปล่อยให้เรื่องความผิดนั้นเงียบหายไปกับสายลม แท้จริงก็คือการปกป้องคุ้มครองช่วยเหลือผู้กระทำความผิดไม่ให้รับโทษ น่าแปลกที่ผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิด นับร้อยๆคน ถูกสั่งให้มาประจำ สํานักนายกรัฐมนตรี เมื่อสํานักนายกรัฐมนตรีมีคนที่ถูกกล่าวหาว่าทำผิดจำนวนมากมารวมตัวกัน แล้วอะไรจะเกิดขึ้นกับบ้านเมือง ที่ประเทศจีนกระบวนการป้องกันปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น จะใช้ขั้นตอนคือ 1. พักราชการปลดออกจากตำแหน่งก่อน 2. ตรวจสอบทรัพย์สินแล้วยึดหรืออายัดทรัพย์ 3. ดำเนินคดีทั้งแพ่งและอาญา 

“คนโกงบ้านกินเมือง จะอยู่ไม่ได้ถ้าหากว่าไม่มีการปกป้องคุ้มครองกันไว้” นายไพศาล กล่าว

Paisal