นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า หรือ สนค. กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สนค.มีความเป็นห่วงการตกเป็นเป้าตอบโต้ทางการค้าจากสหรัฐฯ หลังจากการส่งออกไปสหรัฐเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในเดือนกรกฎาคมขยายตัวมากถึงร้อยละ 17.8 อาจเป็นที่จับตามองของสหรัฐได้ โดยทางสนค.อยากให้ผู้ส่งออกกระจายตลาดการค้าไปยังกลุ่มประเทศ CLMV ให้มากขึ้น เนื่องจากในช่วง 7 เดือนแรกของปีนี้ การส่งออกยังคงติดปัญหาในเรื่องของการปิดด่านการค้า หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมการค้าต่างประเทศ,กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมมือกันในการผลักดันการส่งออก ไม่ทำให้ตลาดกระจุกตัวอยู่ในสหรัฐ เชื่อว่าจะสามารถลดการเป็นเป้าหมายการจับตาของสหรัฐได้

แต่อย่างไรก็ตาม หากประเทศไทยถูกตอบโต้จากสหรัฐ เชื่อว่าจะสามารถชี้แจงได้ว่าการทำการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐไม่ได้เติบโตอย่างก้าวกระโดดจนเกินไป หรือทำการค้าไม่เป็นธรรม

โดยส่วนหนึ่ง ที่การค้าระหว่างไทยกับสหรัฐเติบโตสูงขึ้นนั้น เป็นผลมาจากการที่สหรัฐและจีนใช้มาตรการตอบโต้ระหว่างกันทำให้ผู้ประกอบการจากสหรัฐย้ายฐานการผลิตจากจีนมายังประเทศไทย ซึ่งการส่งออกสินค้าหลายรายการเกิดจากบริษัทลูกของสหรัฐที่ตั้งฐานการผลิตในไทยแล้วส่งกลับไปยังบริษัทแม่