เนื่องจากปัจจุบัน สถานีตำรวจภูธรแสนภูดาษ มีอาคารบ้านพักไม่เพียงพอต่อสวัสดิการของข้าราชการตำรวจที่ปฎิบัติหน้าที่ในสถานีตำรวจภูธรแสนภูดาษ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฎิบัติหน้าที่แก่ข้าราชการตำรวจ อีกทั้งยังสะดวกในการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อไปปฎิบัติหน้าที่ได้อย่างรวดเร็วตลอด 24 ชั่วโมง

พ.ต.อ.ณัฐภณ จินตะนานุช ผกก.สภ.แสนภูดาษ จึงได้มีแนวความคิดปรับปรุงห้องทำงานในอาคารที่ทำการเดิม ซึ่งเป็นห้องโล่งไม่มีผนังกั้นจำนวน 6 ห้อง มาปรับปรุงก่อสร้างเป็นห้องพักสำหรับข้าราชการตำรวจและครอบครัว โดยมีห้องน้ำและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องครบถ้วน อีกทั้งยังได้ปรับปรุงอาคารห้องแถวเดิมซึ่งเก่าและทรุดโทรม อีกจำนวน 4 ห้อง ในโครงการ ” บ้านปันสุข ” ทำให้สามารถ รองรับครอบครัวของข้าราชการตำรวจได้ถึง 10​ ครอบครัว ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการจนเป็นที่เสร็จสิ้น โดยได้รับการสนับสนุนจาก ผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดฉะเชิงเทรา,คณะกรรมการ กต.ตร. สภ.แสนภูดาษ,ผู้แทนภาคธุรกิจอุตสาหกรรมในพื้นที่ และจากงบประมาณส่วนตัวของผกก.สภ.แสนภูดาษ โดยไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด

โดยในวันนี้ นายชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดฉะเชิงเทรา,คณะกรรมการ กต.ตร.สภ.แสนภูดาษ,แขกผู้มีเกียรติ และ พ.ต.อ.ณัฐภณ จินตะนานุช ผกก.สภ.แสนภูดาษ ได้จัดพิธีมอบกุญแจห้องพัก “บ้านปันสุข” ให้กับข้าราชการตำรวจชั้นประทวนระดับ ส.ต.ต.ถึง ส.ต.ท. จำนวน 6 นาย อย่างเป็นทางการ