ที่โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพ พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีทุจริตเงินสงเคราะห์ผู้ยากไร้ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.)ว่า ป.ป.ช. ได้ตรวจสอบพบการทุจริตในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งเป็นการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับเงินอุดหนุนสงเคราะห์ชาวเขา จึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่ไปแสวงหาข้อเท็จจริง รวมรวมข้อมูล เพื่อเอาผิดกับเจ้าหน้าที่รัฐที่ไปมีส่วนเกี่ยวข้อง  โดยเบื้องต้นพบว่า มีเส้นทางทุจริตที่ชัดเจน น่าจะเอาผิดกับผู้ทุจริตได้

พล.ต.อ.วัชรพล กล่าวด้วยว่า ส่วนการทุจริตเงินคนไร้ที่พึ่ง ที่เชื่อมโยงกับศูนย์นิคมช่วยตนเองนั้น ได้สั่งการให้สำนักไต่สวนภาค 3 ไปแสวงหาข้อเท็จจริงแล้ว ซึ่งเบื้องต้นพบว่า การทุจริตมีรูปแบบคล้ายกรณีของสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ซึ่งต้องดูต้นทางการทุจริตว่ามีผู้บริหารระดับสูงเข้าไปเกี่ยวข้องหรือไม่ โดยขณะนี้ยังเร็วเกินไป หากจะเร่งสรุปว่ามีข้าราชการระดับไหนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องบ้าง เพราะขั้นตอนการตรวจสอบต้องรอบคอบ และประสานข้อมูลอย่างละเอียดกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ(ป.ป.ท.)