ธนาคารไทยพาณิชย์ ให้การสนับสนุนแก่ภาคธุรกิจเพื่อร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มอบเงินจำนวน 300,000 บาท ให้กับ บริษัท อัลโต้เทค จำกัด เพื่อสมทบทุนสำหรับดำเนินโครงการ Alto Help Hotels Fight Covid19 โดยบริษัทฯ ได้ร่วมเป็นอาสาสมัครในโครงการความร่วมมือของกระทรวงกลาโหมและกระทรวงสาธารณสุข นำความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานในโรงแรมด้วยเทคโนโลยี AI และ IoT พัฒนาซอฟท์แวร์ตรวจจับอุณหภูมิในห้องพักสำหรับกักตัวผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศให้อยู่ในการกำกับดูแลของภาครัฐ เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 และช่วยบริหารจัดการการใช้พลังงานสำหรับโรงแรมที่เป็น State Quarantine เช่น การปรับและควบคุมอุณหภูมิในห้องพักให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ ที่ช่วยให้โรงแรมประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้สูงสุดถึง 30% เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและอนุรักษ์การใช้พลังงานอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังนำแอพลิเคชัน Alto Guest Service ช่วยบริหารจัดการแจ้งอาการเจ็บป่วยและแจ้งปัญหาต่างๆ ในโรงแรม มาช่วยบริหารงาน ลดโอกาสการสัมผัสและการติดเชื้อ และใช้ประกอบการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ให้บุคลากรทุกภาคส่วนมีความปลอดภัยและควบคุมสถานการณ์ได้ดียิ่งขึ้น โดยมี นางสาวอรุณี บุญเกิด ผู้อำนวยการ SME Ecosystem กลุ่มธุรกิจเอสเอ็มอี ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นตัวแทนมอบเงินให้กับ ดร.วโรดม คำแผ่นชัย CEO บริษัท  ออโตเทค จำกัด เพื่อใช้ดำเนินโครงการต่อไป