นางสาวพัชรินทร์ ซําศิริพงษ์ ส.ส. กทม. เขต 2 และโฆษกพรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่าในนามของพรรคพลังประชารัฐ เราได้มีมติเห็นชอบยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยได้เสนอจัดตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) โดยแนวทางจะแก้ไขบางหมวด พร้อมยืนยันว่า จะไม่มีการแก้ไขหมวด 1 และหมวด 2 ส่วนหมวดอื่นๆ ต้องพิจารณากันอีกครั้ง

นางสาวพัชรินทร์ กล่าวถึงการพิจารณาโครงสร้างของส.ส.ร. ว่าทางพรรคร่วมรัฐบาลได้ตั้งคณะทำงาน โดยในสัดส่วนของพรรคพลังประชารัฐ ได้ส่งตัวแทน 3 คน คือ นายวิรัช รัตนเศรษฐ ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) เป็นประธานคณะทำงาน, นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ และนายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ เป็นคณะทำงาน

ทั้งนี้นางสาวพัชรินทร์ ยังกล่าวยืนยันว่าข้อเรียกร้องถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญ พรรคพลังประชารัฐ ให้ความสำคัญเป็นอันดับต้น ซึ่งพร้อมที่จะเร่งดำเนินการผ่านกลไกสภานิติบัญญัติ และไม่มีการประวิงเวลา แต่ทั้งนี้ต้องเป็นไปด้วยความละเอียดรอบคอบ ที่ต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชน บนพื้นฐานของความเสมอภาค และความเท่ากันของคนไทยทุกกลุ่ม