นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. เปิดเผยถึง ภาวะเศรษฐกิจไทยในช่วงไตรมาสที่2 ของปี 2563 พบว่า เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและการเพิ่มขึ้นของมาตรการกีดกันทางการค้า ตั้งแต่ในช่วงครึ่งหลังปี 2561จนถึงปัจจุบันประกอบกับเศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่ช่วงไตรมาสแรกปี 63 ส่งผลให้ไตรมาสที่ 2 เศรษฐกิจไทยปรับตัวลดลงต่อเนื่องอยู่ที่ ร้อยละ 12.2 และปรับคาดการณ์เศรษฐกิจไทยทั้งปีลงเป็นติดลบร้อยละ7.5 หรือ อยู่ในกรอบติดลบร้อยละ 7.8-7.3 เนื่องจากการปรับตัวลดลงมากของจำนวนและรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างประเทศ ภาวะความถดถอย รุนแรงของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลก รวมถึงผลกระทบจากการระบาดของ โควิด-19 ในประเทศ และปัญหาภัยแล้ง

นอกจากนี้ยังคาดว่า การส่งออกในปีนี้จะปรับตัวติดลบมากขึ้นร้อยละ10 จากเดิมคาดว่าจะติดลบร้อยละ8 การบริโภคภาคเอกชนลดลงร้อยละ 3.1 รวมถึงการลงทุนลดลงร้อยละ 5.8 ในขณะที่อัตราเงินเฟ้ออยู่ในช่วงติดลบร้อยละ1.2-0.7