นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มอบหมายหน่วยงานในสังกัด ให้ความช่วยเหลือ เยียวยาพี่น้อง ประชาชน ผู้ประสบภัยในซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 23 แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี ซึ่งเกิดเหตุไฟไหม้เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563 โดยมีครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อนรวมทั้งสิ้น 81 ครอบครัว
กระทรวง พม. ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในด้านต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ทั้งผู้สูงอายุ เด็ก คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง ฯลฯ ซึ่งต้องเร่งให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน โดยมอบถุงยังชีพให้กับ 81 ครอบครัว รวมถึงช่วยเหลือเรื่องค่าเช่าบ้าน (พอช.) ทั้ง 81 หลัง (เดือนละ 3,000 บาท จำนวน 6 เดือน) รวมเป็นหลังละ 18,000 บาท, ชุดนักเรียน 42 ราย, เงินสงเคราะห์ครอบครัวทั้ง 81 ครอบครัว ฯลฯ
นอกจากนี้ ยังเตรียมย้ายอยู่ประสบภัยไปยังที่พักของการเคหะแห่งชาติ บริเวณใกล้เคลียง ซึ่งสามารถรองรับได้ 94 ห้อง รวมถึงจัดตั้งศูนย์เด็กเล็กที่วัดสันติธรรมาราม ส่วนความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นๆ อาทิ สภากาชาดไทย ให้ความช่วยเหลือเรื่องถุงยังชีพ, มูลนิธิป่อเต๊กตึ๊ง และหน่วยงานเอกชน เข้าไปดูแลเรื่องอาหาร และโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเก้า ช่วยในการรักษาพยาบาล