บรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาล ในช่วงเช้า รัฐมนตรีชุดใหม่ 6 คนได้เดินทาง เข้ามาถ่ายรูปเพื่อติดบัตรประจำตัวคณะรัฐมนตรี
โดยคนแรกที่มาถึงคือ นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ที่เดินทางเข้ามาด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม ต่อมาคือ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวเพียงสั้นๆ ว่ารู้สึกตื่นเต้น และพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ ตามมาด้วย นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ต่อมาคือ นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ตามมาด้วย นายปรีดี ดาวฉาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และสุดท้ายนายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

หลังจากถ่ายรูปทำบัตรเสร็จสิ้น รัฐมนตรีทั้ง 7 คน โดยมีนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ขึ้นรถตู้พร้อมกัน เดินทางไปยังพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต เพื่อเข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่

The post รมต.ใหม่ถ่ายรูปทำเนียบก่อนเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณ appeared first on innnews.