นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. เป็นประธานในพิธีส่งมอบ เสาไฟฟ้าส่องสว่างระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) จัดขึ้น โดยมีผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วยผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เข้าร่วมรับมอบ เพื่อส่งต่อพี่น้องชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งสำนักงาน กกพ. ได้ทำการติดตั้งให้กับ สุสานมุสลิม หรือ กุโบร์ในพื้นที่จำนวน 13 แห่ง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ชุมชนชาวไทยมุสลิม ได้ใช้ประโยชน์ และอำนวยความสะดวกในการประกอบศาสนกิจ พิธีปลงศพ ตามความเชื่อของพี่ น้อง ชาวไทยมุสลิม

ผ่านกิจกรรม “10 ล้านดวงใจ มอบแสงไฟในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้” ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมหลัก ภายใต้โครงการ “กกพ.กำกับความสุขให้คนไทย” โดนทางสำนักงาน กกพ. เป็นตัวแทน พี่น้อง ประชาชน คนไทย ทั่วประเทศ ร่วมกันทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์“เปิดสวิตช์ไฟแห่งความสุขและส่งต่อความสุขสู่แดนใต้” ตามแต่ละภูมิภาค 4 ภาคทั่วประเทศไทย และในช่องทางออนไลน์ เว็บไซต์ของสำนักงาน กกพ. หรือ แอปพลิเคชั่น ERC Thailand

โดยตลอดระยะเวลากว่า 7 เดือนของการจัดทำกิจกรรม สามารถรวบรวมดวงใจได้ทั้งสิ้น 10,340,039 ดวงใจ เข้ามาร่วมส่งผ่าน ความรัก ความห่วงใย และความปรารถนาดี ไปยังพี่ น้อง ประชาชน ชาวไทยมุสลิม ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อร่วมกิจกรรม และส่งมอบเสาไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ดังกล่าว

The post กกพ.ตั้งเสาไฟส่องสว่างโซล่าร์เซลล์13กุโบร์ appeared first on innnews.