การประชุมวุฒิสภา วันนี้ ที่มีพล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา ทำหน้าที่ประธานการประชุม โดย นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน สมาชิกวุฒิสภา ได้ตั้งกระทู้ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น โดยต้องการทราบว่ามีการเตรียมพร้อมการเลือกตั้งไว้อย่างไร และคาดว่าจะจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้เมื่อไหร่ ซึ่ง พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ชี้แจงว่า เมื่อกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นทั้ง 6 ฉบับ มีผลบังคับใช้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่อง โดยในส่วนของกระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินการเตรียมพร้อมในส่วนที่เกี่ยวข้องใกล้แล้วเสร็จ แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้น จำเป็นต้องมีการปรับงบประมาณจัดการเลือกตั้ง แต่ปรับแผนการเลือกตั้งเพื่อให้ซึ่งสอดคล้องกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยยืนยันว่า การดำเนินการต่าง ๆ มีความคืบหน้าต่อเนื่อง ส่วนการกำหนดวันเลือกตั้งจะต้องรอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง ซึ่งคณะรัฐมนตรีจะกำหนดได้จะต้องรอการแจ้งความพร้อมทั้งจากระทรวงมหาดไทย และ กกต. ด้วย ซึ่งในส่วนของ กกต. ทราบว่า ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการสรรหาเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งและการจัดอบรมเจ้าหน้าที่

ขณะเดียวกัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ยังยืนยันว่า ในส่วนของงบประมาณจัดการเลือกตั้งนั้นไม่มีปัญหา หากไม่เพียงพอก็สามารถเสนอขอรับการจัดสรรเพิ่มเติมจากคณะรัฐมนตรีได้ เพียงมีขั้นตอนอาจล่าช้าไปบ้างเท่านั้น

The post มท.1ตอบกระทู้ส.ว.จำเป็นปรับแผนลต.ท้องถิ่น appeared first on innnews.