สำนักงานศาลยุติธรรม ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทยพัฒนาระบบ e-Filing Version 3 เพื่อยื่น-ส่งและรับคำคู่ความผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนคดีแพ่งได้รับการตอบรับที่ดีมีการใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในแวดวงนักกฎหมายพร้อมเตรียมต่อยอดพัฒนาระบบให้ครอบคลุมถึงคดีอาญาและคดีในศาลชำนาญพิเศษรวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังกรมบังคับคดีหลังจากศาลมีคำพิพากษาเพื่อรองรับการให้บริการแก่ประชาชนได้ครอบคลุมและรวดเร็วยิ่งขึ้นในทุกขั้นตอน

นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมเปิดเผยว่าหลังจากที่สำนักงานศาลยุติธรรมเปิดให้บริการระบบการยื่น-ส่งและรับคำคู่ความทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filling Version 3 ) ในช่วงต้นปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน
มีอัตราการใช้ระบบโดยการยื่นฟ้องเพิ่มขึ้นมากกว่า 892 % จากเดิมในเดือนมกราคมมีการยื่นฟ้องผ่านระบบเพียง 3,799 คดีแต่ในเดือนที่ผ่านมา (เดือนกรกฎาคม) มีคดีฟ้องผ่านระบบมากถึง 33,887 คดีมีคดียื่นฟ้องผ่านระบบแล้วกว่า 151,144 คดีและยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมีทนายความทั่วประเทศขึ้นทะเบียนในระบบแล้วเกือบ 10,000 ราย

ระบบ e-Filing Version 3 เป็นทางเลือกใหม่ที่ให้ทนายความสามารถยื่นคำฟ้องคำร้องขอได้โดยไม่ต้องเดินทางมาที่ศาลผ่านช่องทางhttps://efiling3.coj.go.th/eFiling/ทั้งจำเลยยังสามารถยื่นคำให้การขอคัดถ่ายและดูเอกสารสำนวนคดีต่างๆได้ส่วนเจ้าหน้าที่ศาลก็สามารถตรวจสอบเอกสารยื่นคำฟ้องคำร้องพร้อมให้ความเห็นในระบบรวมถึงผู้พิพากษาก็สามารถพิจารณาสั่งคำฟ้องคำร้องผ่านระบบได้เช่นเดียวกันนอกจากนี้คู่ความยังสามารถติดตามคดีได้ตลอด 24 ชั่วโมงสนับสนุนให้ระบบยุติธรรมของประเทศมีความทันสมัยและเป็นสากลสอดคล้องกับวิถีชีวิตและพฤติกรรมของประชาชนในปัจจุบัน

นายสราวุธกล่าวต่อไปอีกว่าระบบ e-Filling Version 3 เป็นความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ของกระบวนการยุติธรรมซึ่งได้รับความร่วมมือที่ดีจากธนาคารกรุงไทยในการพัฒนา Platform การให้บริการด้านการเงินด้วยการนำ Digital Banking มาอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการระบบงานe-Filling Version 3 ในการชำระค่าธรรมเนียมศาลต่างๆได้ตลอด24 ชั่วโมง