“ปันบุญ” โดยทีเอ็มบีขอขอบคุณมูลนิธิองค์กรสาธารณกุศลและผู้บริจาคที่ร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันโดยมีมูลนิธิกว่า 100 แห่งทั่วประเทศอยู่บน “ปันบุญ” โดย “ปันบุญ” เป็นโซลูชันเพื่อการบริหารจัดการแบบครบวงจรให้แก่มูลนิธิและองค์กรสาธารณกุศลโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นการบริหารเงินบริจาคที่เข้าผ่านช่องทางต่างๆการระดมทุนและการบริหารงานเอกสารอาทิไฟล์รายงานเงินบริจาคทุกช่องทางรายวันและรายเดือนรายงานใบเสร็จต่างๆในรูปแบบการบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (E-Donation) “ปันบุญ” สามารถรับการบริจาคได้ทุกรูปแบบทั้งออฟไลน์และออนไลน์ใช้งานง่ายทำให้มูลนิธิองค์กรสาธารณกุศลและผู้บริจาคได้รับความสะดวกรวดเร็วเชื่อถือได้โปร่งใสถือเป็นโซลูชันเชื่อมต่อเส้นทางการเงินอย่างไร้รอยต่อระหว่างผู้บริจาคและมูลนิธิองค์กรสาธารณกุศลต่างๆได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดในเวลานี้นอกจากนี้มูลนิธิและองค์กรสาธารณกุศลยังจะได้รับประโยชน์ในเรื่องของการบริหารการเงินการรับ-จ่ายทั่วไปจากทางทีเอ็มบีอีกด้วย

นายวีระชัยอมรรัตน์หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธุรกิจทหารองค์กรรัฐและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรทีเอ็มบีหรือธนาคารทหารไทยจำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ปันบุญ” เป็นโซลูชันที่ทีเอ็มบีพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยเรื่องการบริหารจัดการแบบครบวงจรทั้งด้านการเงินการระดมทุนและการบริหารงานเอกสารต่างๆให้แก่มูลนิธิและองค์กรสาธารณกุศลโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการติดตั้งใดๆทั้งสิ้น

มูลนิธิที่มีเว็บไซต์เป็นของตัวเอง “ปันบุญ” จะเข้าไปเชื่อมต่อระบบให้รับเงินผ่านเว็บไซต์ของมูลนิธินั้นๆผ่านช่องทางที่มูลนิธิรองรับส่วนมูลนิธิที่ไม่มีเว็บไซต์ของตัวเองสามารถใช้เว็บไซต์ปันบุญ www.punboon.orgเป็นช่องทางให้ผู้บริจาคเข้ามาบริจาคได้อย่างสะดวกปลอดภัยและง่ายที่สำคัญเงินบริจาคจะเข้าบัญชีของมูลนิธิโดยตรงและทันทีทำให้มูลนิธิสามารถตรวจสอบยอดบริจาคได้พร้อมรายงานเป็นรายวันและรายเดือนนอกจากนี้ “ปันบุญ”ยังช่วยปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของมูลนิธิองค์กรสาธารณกุศลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยฟังก์ชันการบริหารจัดการเอกสารต่างๆลดเวลาและขั้นตอนในการออกเอกสารเช่นใบเสร็จใบหักภาษีณที่จ่ายเพื่อเป็นหลักฐานให้กับผู้บริจาคนำไปลดหย่อนภาษีประจำปีโดยมูลนิธิจะได้รับรายงานการบริจาคทุกวันผ่านทางระบบอีเมลช่วยให้ตรวจสอบได้ง่ายมีระบบการจัดการรับไฟล์รายงานเพื่อส่งใบเสร็จให้แก่ผู้บริจาคและสามารนำไฟล์รายงานการบริจาคไปยื่นต่อกรมสรรพากรเพื่อเข้าสู่ระบบ E-Donation ได้อีกด้วย

นางพรรณวลัยอินทราพิเชฐหัวหน้าบริหารการตลาดลูกค้าธุรกิจทีเอ็มบีกล่าวเพิ่มเติมว่า“ปันบุญ” มุ่งเน้นการสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันไปสู่คนรุ่นใหม่อำนวยความสะดวกแก่ผู้บริจาคทั้งแบบออฟไลน์ผ่านป้าย QR และผู้บริจาคที่ไม่มีเวลาหรือไม่สะดวกในการเดินทางแต่มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคแบบออนไลน์ผ่านโมบายแบงก์กิ้งของทุกธนาคารด้วยการสแกน QR Code หรือบริจาคผ่านบัตรเครดิต / เดบิตโดยสามารถเลือกบริจาคเป็นรายครั้งหรือรายเดือนหรือบริจาคผ่าน Rabbit LINE Pay และไม่ต้องยื่นขอหักลดหย่อนภาษีเพราะข้อมูลผู้บริจาคจะได้รับการบันทึกและส่งตรงไปยังกรมสรรพากรแบบอัตโนมัติทำให้ผู้บริจาคได้รับความสะดวกและเป็นแพลตฟอร์มที่ผู้บริจาคแน่ใจได้ว่าโปร่งใสเงินบริจาคส่งตรงถึงมูลนิธิอย่างแน่นอน

ด้านตัวแทนมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์และมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กขอบคุณ “ปันบุญ” ที่ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเชื่อมต่อเงินบริจาคถึงมูลนิธิและองค์กรสาธารณกุศลได้อย่างสะดวก รวดเร็วโปร่งใสพร้อมการบริหารจัดการแบบครบวงจรให้แก่มูลนิธิทั้งองค์กรใหญ่และเล็กได้เป็นอย่างดีช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้มูลนิธิด้วยว่าเงินบริจาคถึงมูลนิธิโดยตรงส่งผลให้ทางมูลนิธิและองค์กรการกุศลได้รับเงินบริจาคเพิ่มขึ้นและถึงมือผู้ต้องการความช่วยเหลือแน่นอน

สำหรับมูลนิธิองค์กรสาธารณกุศลที่สนใจบริการโซลูชัน “ปันบุญ” เพื่อบริหารจัดการภายในมูลนิธิสามารถติดต่อ TMB Corporate Call Center 0-2643-7000 และผู้บริจาคสามารถร่วมแบ่งปันช่วยเหลือสังคมไทยได้ที่ www.punboon.org ซึ่งมีมูลนิธิและองค์กรฯกว่า 100 มูลนิธิครอบคลุมการช่วยเหลือทั้งด้านการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กกลุ่มสตรีกลุ่มผู้พิการครอบครัวผู้สูงอายุโรงพยาบาลผู้ประสบภัยป่าไม้และสัตว์ป่าสิ่งแวดล้อมศาสนาโบราณสถานและอื่นๆซึ่งผู้บริจาคสามารถเลือกบริจาคได้ตามจิตศรัทธา