นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือ สศค. ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่าเศรษฐกิจไทยปี 2563 คาดว่าจะติดลบที่ร้อยละ 8.5 ต่อปี โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ -9.0 ถึง -8.0 จากปีก่อนหน้าที่ขยายตัวที่ร้อยละ 2.4 ต่อปี โดยมีสาเหตุหลักมาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ และเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าหลักหดตัวลง โดยเศรษฐกิจไทยปี 2563 คาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าจะติดลบที่ร้อยละ 11

ขณะที่ จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทยจะติดลบที่ร้อยละ 82.9 นอกจากนี้ การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนคาดว่าจะติดลบที่ร้อยละ 2.6 สอดคล้องกับทิศทางภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง

ด้านการใช้จ่ายของภาครัฐคาดว่าจะขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณ และพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังคาดว่า เศรษฐกิจไทยจะเริ่มฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป หลังภาคธุรกิจเริ่มกลับมาดำเนินกิจการส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจมีมากขึ้น หลังผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว