เนื่องด้วยวันอังคารที่28 ก.ค.63 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 68 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ดร.ชัยรัตน์-คุณรุจาภา จำนงค์การ พร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญและบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10
ณ.วัดวิมลภาวนาราม สาขาวัดนาหลวง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี