นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล พร้อมด้วยคณะ แถลงข่าวถึงผลการประชุมของพรรคในการแก้ไขวิกฤติทางการเมือง ว่า พรรคก้าวไกล อยากย้ำข้อเสนอ 5 ข้อคือ 1.ยกเลิก พ.ร.กฉุกเฉิน 2.ทบทวนคดีความทางการเมืองที่ผ่านมา 3.เลิกคุมคามนักศึกษาและผู้ชุมนุม 4.พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีต้องออกจากตำแหน่ง 5.จัดตั้งส.ส.ร.เพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยมาจากการเลือกตั้ง และมีอายุ18ปี ซึ่งทั้ง 5 ข้อนี้ได้เสนอในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

นอกจากนี้ พรรคก้าวไกล จะเสนอเพิ่มเติมในการยกเลิกอีก 5 ข้อ เพื่อให้เกิดการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ไม่ให้เป็นใบอนุญาติในการต่ออายุของรัฐบาล ประกอบด้วย 5 มาตรา 4 มาตราแรกที่ต้องการขอให้ยกเลิก คือมาตรา 269 , 270 , 271 , 272 ซึ่งทั้ง 4 มาตราเป็นเรื่องเกี่ยวกับสมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.)ทั้งหมด และมาตราสุดท้ายคือมาตรา 279 เกี่ยวข้องกับการรับรองคำสั่งหรือประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)ให้ชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญ ซึ่งทั้ง 5 มาตรานี้เป็นบันไดก้าวแรก ในการแก้ไขปัญหาของประเทศ ทั้งการยกเลิกอำนาจของส.ว. และอำนาจของ คสช. เพื่อให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้