พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลเน้นย้ำในเรื่องการดูแลทรัพยากรบุคคล เด็กนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล รัฐบาลต้องดูแล สิ่งสำคัญที่สุดเมื่อเขาเติบโตเป็นนิสิต นักศึกษาทุกคนคืออนาคตของชาติ เพราะทุกคนเป็นลูกหลานของคนไทยด้วยกันทั้งสิ้น เราเติบโตมาด้วยสถาบันหลัก คือชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ แผ่นดินของเราประกอบด้วย 3 สิ่งนี้ เราต้องร่วมมือกันสานต่อ และบางครั้งประสบการณ์คือสิ่งสำคัญคนรุ่นเก่าคือผู้ที่มีประสบการณ์ บางอย่างอาจทำดีบางอย่างอาจจะไม่ดี เราต้องนำมาเสริมซึ่งกันและกัน ทำใหม่ขึ้นมา แต่ถ้ารื้อทั้งหมดมันไปไม่ได้ตรงนี้คือหลักการ

ส่วนอยากฝากอะไรไปถึงเยาวชนคนรุ่นใหม่บ้าง พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ฝากถึงทุกคน วันนี้ที่พูดคือพูดถึงเด็กทุกคน ไม่ได้หมายถึงกลุ่มใดเป็นพิเศษ นั่นเพราะทุกคนคือคนไทย รวมไทยสร้างชาติ ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย