วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสัจจินานนท์ ชั้น 6 โรงพยาบาลตากสิน พล.ต.อ.ดร.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ในฐานะประธาน มูลนิธิ พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง มอบเครื่องตรวจวิเคราะห์ชนิดของเชื้อจุลินทรีย์อัตโนมัติ (Mass Spectrometer) มูลค่า 9 ล้านบาท ให้แก่โรงพยาบาลตากสิน โดยมี แพทย์หญิง สิรินาถ เวทยะเวทิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พร้อมด้วย นายอรรถพล เกิดอรุณสุขศรี รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ เป็นผู้รับมอบเพื่อนำไปใช้ในการตรวจหาเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคของผู้ป่วย และให้การรักษาเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยเครื่องดังกล่าวจะติดตั้งที่อาคารธนบุรีศรีมหาสมุทร ชั้น 6 โรงพยาบาลตากสิน

พล.ต.อ.ดร.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ประธานมูลนิธิฯ กล่าวว่า “วันนี้ถือโอกาสดีได้เป็นสะพานบุญจากผู้ใจบุญ นำเครื่องตรวจวิเคราะห์ชนิดของเชื้อจุลินทรีย์อัตโนมัติ (Mass Spectrometer) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการบ่งบอกชนิดของเชื้อแบคทีเรีย มามอบให้กับโรงพยาบาลตากสิน เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์นำไปใช้รักษาผู้ป่วย ก็คิดว่าสิ่งนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับพี่น้องคนไทยที่เข้ามารักษาอาการป่วย”

“ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ทุกท่าน ที่ร่วมกันบริจาคผ่าน มูลนิธิ พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ที่ผ่านมาเราทำหน้าที่เป็นเหมือนสะพานบุญ มอบเครื่องมือทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ มาโดยตลอด ล่าสุดได้เครื่องตรวจวิเคราะห์ชนิดของเชื้อจุลินทรีย์อัตโนมัติ โดยเทคนิคแมสสเปคโตรมิเตอร์ หรือ (MALDI-TOF) รุ่น Sirius มูลค่า 13 ล้านบาท และมอบรถอภิบาลผู้ป่วยวิกฤติ (Mobile ICU) จำนวน 1 คัน มูลค่า 12 ล้านบาท ให้แก่โรงพยาบาลตำรวจให้แก่โรงพยาบาลตำรวจ เพื่อไว้ใช้สำหรับรักษาผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ”

สำหรับ เครื่องตรวจวิเคราะห์ชนิดของเชื้อจุลินทรีย์อัตโนมัติ มีความสามารถในการจัดจำแนกพวกของเชื้อต่างๆ โดยใช้เทคนิคแมสสเปคโตรเมทรี(Mass Spectrometry) ในการตรวจวัดหาค่ามวลโมเลกุลและโครงสร้างของโปรตีนที่เชื้อสร้างขึ้น และนำไปเปรียบเทียบกับคลังข้อมูล (Library) ทำให้ทราบถึงชนิดของเชื้อเหล่านั้น ในเวลาอันรวดเร็ว

โดยในทางการแพทย์เครื่องดังกล่าว ถือว่ามีความสำคัญและมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ป่วย ที่มีอาการติดเชื้อ เพราะแพทย์จะสามารถรักษาได้อย่างรวดเร็ว ลดการสูญเสียชีวิตของผู้ป่วย อีกทั้งทำให้การทำงานของบุคลากรทางการแพทย์สะดวก รวดเร็ว ลดเวลา และจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติหน้าที่

สำหรับ โรงพยาบาลตากสิน เป็นโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่เลขที่ 543 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการประชาชนทั่วไป สามารรองรับผู้ป่วยได้ 450 เตียง โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างเพื่อให้สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 600 เตียง