วันที่ 15 ก.ค.63 ที่ห้องราชวัลลภ​ กระทรวงศึกษาธิการ : นายสมชาย ชาญหิรัญกาญจน์ ประธานชมรมผู้ผ่านการอบรมและพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษารุ่นที่ 2 พร้อมด้วยนายภัทรพงศ์ อนุธรรมตัวแทนผู้ผ่านการอบรมฯ​ และนายปรีดา บุญเพลิง​ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคครูไทยเพื่อประชาชน ได้เข้ายื่นหนังสือกับนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ​ พร้อมด้วยนายอัมพร พินะสาเลขา ก.ค.ช.

เพื่อเรียกร้องให้ รมต.ศธ.พิจารณา ช่วยเหลือและเยียวยาผู้ที่ผ่านการอบรมและพัฒนาฯสังกัด สำนักงานประถมศึกษา จำนวน​ 1,702 คนผู้ผ่านการอบรมและ พัฒนาฯสังกัดสำนักงานมัธยมศึกษาจำนวน 582 คน รวม 2,284 คนซึ่งไม่สามารถบรรจุแต่งตั้งได้เพราะติดเงื่อนไขว่าด้วย การจัดสรรคืนอัตราเกษียณอายุราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปี 2563 เฉพาะโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 120 คนลงมาและมติคณะรัฐมนตรีเรื่องการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ​ 2562 จึงทำให้ผู้ผ่านการอบรมพัฒนาฯอีกจำนวน 2,284 คนไม่สามารถบรรจุได้

ดังนั้นในนามตัวแทนผู้ผ่านการอบรมและพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 2-10/2562 ทั่วประเทศขอเรียกร้องให้นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หาทางช่วยเหลือผู้ผ่านการอบรมและพัฒนาฯดังนี้

1.ให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ประกาศเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถยืมบัญชีผู้ผ่านการอบรมและพัฒนาฯ ก่อนแต่งตั้งข้ามสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดได้
2.ขอให้เลื่อนการสอบผู้อำนวยการสถานศึกษากรณีไม่มีผู้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการอบรมและพัฒนาออกไปก่อนจนกว่าผู้ผ่านการอบรมและพัฒนาฯได้บรรจุหมดทุกคน
3.ให้คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐหรือคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดสรรคืนอัตราตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ทั้งหมดจากการเกษียณอายุราชการเมื่อปีงบประมาณ2562 ให้เร็วที่สุด
4.ให้คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งจนกว่าผู้ผ่านการอบรมและพัฒนาฯจะได้รับการบรรจุหมดทุกคนและทุก กศจ.

ทั้งนี้หากข้อเสนอตามข้อ 1,2,3 ดำเนินการไม่ได้ ก็ขอให้ทางรมต.ช่วยเหลือพิจารณาข้อที่สามารถดำเนินการได้ก่อนและให้แล้วเสร็จไม่เกิน​ 15-30​ วันเป็นอย่างช้า ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์ของทางราชการและช่วยประหยัดงบประมาณของประเทศชาติอีกด้วย

หลังจากนายนัฏฐพล ทีปสุวรรณรมต.กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับฟังข้อเสนอและข้อเรียกร้องต่างๆของตัวแทนผู้ผ่านการอบรมฯ แล้ว โดยได้กล่าวว่าจะช่วยดูเรื่องนี้ให้อย่างเร่งด่วนแต่ต้องถูกกฏหมาย ผมเห็นใจผู้ที่ประสบปัญหาในเรื่องนี้แต่ขอให้เข้าใจด้วยว่าปัญหาในกระทรวงสาธารณสุขนั้นมีปัญหาหมักหมมมานานผมก็พยามแก้ไขทุกอย่างให้ดีขึ้นเป็นลำดับแต่ทั้งนี้อาจต้องใช้เวลาบ้างขอให้เข้าใจด้วยซึ่งผมจะทำให้ดีที่สุดและจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย