สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย​ (ส.อ.ท.) ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศพัฒนาหลักสูตร CHINA : CONNECT เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ให้นำสินค้าเข้าไปขายยังประเทศจีนด้วย Cross Border E-commerce พร้อมส่งเสริมต่อยอดความรู้ และพัฒนาทักษะรอบด้านให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศจีนในยุค 5.0 นำร่องโดยการใช้คอร์สเรียนออนไลน์ ที่เต็มไปด้วยกูรูผู้เชี่ยวชาญด้านการนำสินค้าเข้าไปขายภายในประเทศจีน

วิดีโอการสอนภาษาจีนตั้งแต่ระดับพื้นฐาน จนถึงการใช้งานทางธุรกิจ ซึ่งสถาบันส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศ ได้นำมาเผยแพร่ เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ เป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการ และสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ ส.อ.ท. ก่อนที่จะมีการประสานความร่วมมือในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU Signing Ceremony) ระหว่าง
สถาบันความร่วมมืออุตสาหกรรมไทย-จีน ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสถาบันส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศ

วันที่ 14 ก.ค.63 ที่ บริเวณลานไทยเบฟ ชั้น10 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ถนนนางลิ้นจี่ กทม. นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตนยินดีที่ได้รับเกียรติให้มาเป็นสักขีพยานร่วมกับ ดร.ปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU Signing Ceremony) ระหว่าง สถาบันความร่วมมืออุตสาหกรรมไทย-จีน ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสถาบันส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศ โดยหวังว่าความร่วมมือระหว่าง 2 องค์กรในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการ และ สมาชิก ส.อ.ท. ให้เข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการค้าการลงทุนในประเทศจีนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ที่จะนำมาเสริมความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการไทยมีความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดจีน

ด้าน นายวีรชัย มั่นสินธร ประธานสถาบันความร่วมมืออุตสาหกรรมไทย-จีน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า สถาบันความร่วมมืออุตสาหกรรมไทย-จีน จัดตั้งขึ้น เพื่อสานความสัมพันธ์ และดำเนินกิจกรรมด้านการค้าการลงทุนระหว่างไทย และจีน ซึ่ง ส.อ.ท. เล็งเห็นว่าประเทศจีนเป็นคู่ค้าที่สำคัญอันดับหนึ่งของไทย และหนึ่งในพันธกิจของสถาบันฯ คือการสนับสนุนความร่วมมือ และส่งเสริมนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ให้เข้าใจถึงสภาพสังคม ภาษา และวัฒนธรรมของประเทศจีน ซึ่งเป็นที่มาของพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในวันนี้ โดยในขั้นแรกได้ร่วมกันจัดทำหลักสูตร CHINA :
CONNECT เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ให้นำสินค้าเข้าไปขายยังประเทศจีนด้วย Cross Border
E-commerce ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงของการถ่ายทำ และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 2 เดือนนี้

นอกจากนี้ ยังได้นำวิดีโอการสอนภาษาจีนตั้งแต่ระดับพื้นฐาน จนถึงการใช้งานทางธุรกิจมาเผยแพร่ ซึ่งสถาบันส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศได้จัดทำโครงการ “สอนภาษาเทิดพระเกียรติ” โดยไม่มีค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนผู้สนใจอยู่แล้ว เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ เป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการ และสมาชิกของ ส.อ.ท. ต่อไป