นายเอนก ธีระวิวัฒน์ชัย รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เป็นประธานรับมอบขบวนรถไฟฟ้าขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM) บริเวณปล่องอุโมงค์ด้านทิศใต้ อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 โดย ขบวนรถดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2 เป็นระบบขนส่งสาธารณะแบบไร้คนขับ ให้บริการรับ-ส่งผู้โดยสารภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระหว่างสถานีอาคารผู้โดยสารและสถานี SAT-1 ระยะทาง 1 กม. ใช้เวลา 2 นาที ซึ่ง 1 ขบวนมี 2 ตู้ วิ่งด้วยความเร็ว 80 กม./ชั่วโมง ความจุชั่วโมงปกติ 132 คน หรือ 3,590 คน/ชั่วโมง/ทิศทาง ชั่วโมงเร่งด่วน 210 คน หรือ 3,960 คน/ชั่วโมง/ทิศทาง มีทั้งหมด 6 ขบวน วิ่งความถี่เข้าสถานีทุก 3 นาที

ทั้งนี้ นายเอนก เปิดเผยว่า ขบวนรถทั้งหมด 6 ขบวน 12 ตู้ จะส่งมาถึงไทยครบภายในเดือนพฤศจิกายน 2563 สำหรับความคืบหน้าโครงการเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 และติดตั้งระบบรถ APM งานก่อสร้างคืบหน้าแล้ว 88 % โดยปัจจุบันงานก่อสร้างโครงสร้างเสร็จแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการด้านสถาปัตยกรรม ตกแต่งภายใน งานลำเลียงระบบกระเป๋าสัมภาระ และระบบสารสนเทศการสื่อสาร