นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้เกษตรกร ผู้ประกอบการ ได้รับผลกระทบไม่สามารถจำหน่ายสินค้าได้ตามปกติทำให้ขาดรายได้ โดยเฉพาะสินค้า GI ที่เป็นสินค้าเกษตรที่ยังไม่แปรรูปไม่สามารถเก็บไว้ได้นาน และจากที่รัฐบาลมีการคลายล็อกดาวน์ กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้เตรียมจัดงาน “GI Market 2020 มนต์เสน่ห์สินค้า GI สัมผัสอัตลักษณ์ ภูมิปัญญาไทยสู่สากล” โดยมีกำหนดจัดขึ้น 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2563 ณ ลาน Work & Play ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 และครั้งที่ 2 วันที่ 24 – 30 สิงหาคม 2563 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และผู้ประกอบการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ให้มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าและมีรายได้เพิ่มขึ้น อีกทั้ง ช่วยสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับสินค้า GI โดยเฉพาะตลาดพรีเมี่ยม ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางการค้า และสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างยั่งยืน

โดยกิจกรรมภายในงาน “GI Market 2020” จะมีการรวบรวมสินค้า GI ที่มีความโดดเด่นจากชุมชนท้องถิ่นต่างๆ จากทั่วประเทศกว่า 60 ร้านค้า อาทิ ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ เครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด กาแฟดอยช้าง กาแฟดอยตุง ขนมหม้อแกงเมืองเพชร ส้มโอทับทิมสยามปากพนัง หมูย่างเมืองตรัง ปลากุเลาเค็มตากใบ เป็นต้น มาให้ชม ชิม ช็อป กันไว้ในงานเดียว โดยมั่นใจว่าจะสร้างยอดขายสินค้า GI ภายในงานได้หลายล้านบาท