นายสิระ เจนจาคะ พร้อมด้วย นายศาสตรา ศรีปาน ส.ส.พลังประชารัฐ แถลงขออาสา เป็นตัวแทนคนไทย เข้ารับการทดสอบการฉีดวัคซีน ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พัฒนาขึ้นและได้ผลในการทดสอบในลิงมาแล้ว เมื่อเดือน มิ.ย. ที่ผ่านมา

 

โดยในสิระ กล่าวว่า การอาสาครั้งนี้ ในฐานะเป็นตัวแทนประชาชน ต้องการให้เกิดความเชื่อมั่นใจในวัคซีนของคนไทย หากไม่มีผลกระทบ ก็จะเป็นประโยขน์ของคนทั้งประเทศ และทั้งโลก ถือว่าเป็นโอกาสในการปกป้องคนไทย ในฐานะผู้แทน นอกจากนี้ยังมี ส.ส. อีกหลายคนของพรรคที่จะร่วมอาสาด้วย

ด้านนายศาสตรา กล่าวว่า หากวัคซีนนี้ประสบความสำเร็จ การแพทย์ไทยจะเป็นที่พูดถึงทั่วโลก และ ทำให้ ต่างประเทศให้ความสนใจมาท่องเที่ยวประเทศไทยมากขึ้น กลายเป็นเมืองการท่องเที่ยวเพื่อการรักษา เพราะประเทศไทยจะเป็นบ้านหลังที่สอง ของผู้สูงอายุในต่างประเทศ ที่จะเข้ามาหลังเหษียณ เป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจด้วย จึงยินดีเป็นหนูทดลอง เพื่อประชาชน