นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า ไม่เป็นไร ต้องดูว่าโพลเหตุใดต้องถามเฉพาะเจาะจงขนาดนั้น ซึ่งต้องไปดูในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง ส่วนจะมีวาระซ้อนเร้นหรือเป็นเกมทางการเมืองหรือไม่ ตนไม่สามารถตอบได้ เพราะประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินใจเองว่าโพลที่ทำเรื่องดังกล่าวมาทำเพื่ออะไร ทำมาตอนไหน และจังหวะอะไร ตนนั้นไม่ได้กังวล เพราะการปรับคณะรัฐมนตรีเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรี

ซึ่งก็อาจมีความเป็นไปได้ว่าจะส่งผลต่อการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีแต่ในส่วนของตนก็ทำงานอย่างเต็มที่ หากเป็นเสียงของประชาชนนายกรัฐมนตรีก็ต้องรับฟัง และนายกรัฐมนตรีเองก็รับฟังการทำงานของตนเองอย่างต่อเนื่อง ตนคิดว่าเรื่องดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการเมือง เมื่อมีการพูดถึงเรื่องนี้จึงมีกระแสต่างๆออกมา วิธีการเมืองเก่าๆบางทีก็ต้องปรับเพราะประเทศกำลังเดินทางไผในแนวทางที่ต้องร่วมมือกันไปข้างหน้า

ส่วนการตั้งขอสังเกตว่าโพลดังกล่าวมุ่งเป้าโจมตีรัฐมนตรีที่มาจาก กปปส.นั้น นายณัฐพล กล่าวว่า ตนอาจจะเป็นจุดแรกและก็คงจะมีคณะอื่นๆตามมา ซึ่งเป็นการเมืองแบบเดิมๆ การทำโพลนี้เป็นการทำโพลของเอกชน ต้องไปดูว่ามีความเชื่อมโยงของกลุ่มใดบ้างซึ่งสื่อมวลชนเองก็คงเชื่อมโยงตรงนี้ได้ ขอให้ย้อนกลับไปดู ซึ่งภายในพรรคพลังประชารัฐเองก็มีการทำผลสำรวจภายใน ในการทำงานของรัฐมนตรีและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนอยู่ตลอดเวลา ซึ่งพรรคเองก็มั่นใจว่า การทำงานก็มีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องเพื่อผลประโยชน์ของประชาชน และตนไม่อยากคิดว่า โพลดังกล่าวนั้นมาจากฝ่ายตรงข้ามภายในพรรคเดียวกันเองเพราะเป็นเรื่องที่สร้างความขัดแย้ง ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็มีเจตนารมย์ที่ชัดเจนอยู่แล้ว